Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID KRIJGT VRAGEN OVER VOGELGRIEP Afdrukken E-mailadres

Sinds vandaag geldt in ons land een ophokplicht voor kippen en vogels die zich in risicogebieden bevinden. Deze risicogebieden zijn terug te vinden op de website van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Maar door het hoge aantal bezoekers op de site was het systeem overbelast. Bovendien was het telefonisch meldpunt van het FAVV vandaag niet bemand. Wie een vraag had kon vandaag nergens terecht waarschijnlijk wegens de brugdag.


BLID kreeg tot laat op de avond vandaag talloze telefoons en e-mails van mensen die vragen hadden in verband met de vogelgriep en de ophokplicht. Ze konden niet bij het FAVV terecht, noch telefonisch noch via internet. Onze organisatie probeerde daarop zelf het FAVV te contacteren voor meer informatie maar tevergeefs
BLID kon de vragen zelf niet beantwoorden, aangezien het FAVV ons geen officiële informatie omtrent de vogelgriep hadden doorgegeven. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat het FAVV vindt dat BLID geen ‘officiële’ organisatie is, ondanks het feit dat BLID een erkende vzw is.
Indien deze onduidelijkheid blijft aanhouden verwacht BLID de komende dagen nog vragen.

Volgens onze organisatie had het FAVV moeten voorzien dat ze vandaag zoveel vragen zouden krijgen en ze hadden er dus beter aan gedaan verschillende meldpunten op te richten, waaronder de erkende dierenbeschermingen. Indien BLID van het FAVV officiële informatie had gekregen omtrent de vogelgriep, dan hadden wij vandaag vele mensen verder kunnen helpen.