Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID ijvert voor rij-attest voor ruiters Afdrukken E-mailadres

De laatste jaren schaffen namelijk meer en meer particulieren zich een paard aan, maar velen hebben geen besef van de risico’s die paardrijden op de openbare weg met zich meebrengt. Daarom ijvert BLID voor een verplicht rij-attest voor ruiters die met hun paarden op de openbare weg komen. We hebben dit voorstel al eens besproken met kamerlid mevrouw De Meyer, maar we hopen dat het voorstel nu in een stroomversnelling komt. En dit naar aanleiding van het artikel in Het Laatste Nieuws over de Limburgse huifkarbestuurder die zijn rijbewijs moest afgeven omdat hij 0,55 promille in zijn bloed had terwijl hij met zijn huifkar reed.

BLID vindt dat een ruiter die op de openbare weg wil rijden aan twee belangrijke voorwaarden moet voldoen.
Ten eerste moet een ruiter voldoende bekwaam zijn een paard te besturen. Vele ruiters gaan eerst lessen volgen in een manege, maar dit is nog steeds niet verplicht. Onze organisatie vindt dat degelijke lessen wel verplicht moeten zijn.
Ten tweede moet een ruiter het verkeer kennen en de verkeersregels in acht nemen. Mensen die geen autorijbewijs hebben en dus weinig of geen ervaring hebben in het verkeer, mogen vandaag de dag wel paardrijden op de openbare weg. Dit is volgens BLID ronduit gevaarlijk. Want verkeersregels zijn vandaag de dag uiterst belangrijk voor iedereen die zich veilig op de openbare weg wil verplaatsen, zij het met een auto, een fiets of een paard.
Daarom pleit onze organisatie voor een verplicht rij-attest voor ruiters, dat alleen uitgereikt wordt indien de ruiter zijn paard onder controle kan houden en de verkeersregels kent.
Indien de ruiter zich niet aan de regels houdt, zou men het rij-attest kunnen afnemen.

Bovendien zou dergelijk attest volgens BLID enkel uitgereikt mogen worden vanaf een bepaalde leeftijd. Soms zien we namelijk kinderen helemaal alleen met een pony op de openbare weg en dat is onverantwoord.

Ook zouden alle ruiters verplicht moeten worden een helm te dragen. Want indien een ruiter van zijn galopperend paard valt, kan hij ernstige verwondingen oplopen aan het hoofd. En sinds kort moeten ook alle bromfietsers een helm dragen, dus waarom deze maatregel dan niet doortrekken naar ruiters?

Tenslotte zouden alcoholcontroles op ruiters meer aandacht moeten krijgen. Op zondagnamiddag zien we namelijk dikwijls kudden ruiters die aan een kroegentocht bezig zijn. Sommige cafés zijn er zelfs op voorzien om ruiters met paard te ontvangen en plaatsen een aangepast aanbindsysteem, zodat de ruiter niet bij zijn paard moet blijven. De tocht met het paard gaat gezellig van kroeg naar kroeg en de ruiters beseffen niet dat ze de verkeersregels dienen te respecteren. Als men een glaasje teveel uitheeft, komt vaak het ‘cowboy-gevoel’ naar boven en durft men al eens gewaagde kunsten uithalen met het paard.
De Limburgse huifkarbestuurder bijvoorbeeld zegt in Het Laatste Nieuws zelf dat hij geen druppel alcohol aanraakt als hij met de auto rijdt, “maar met het paard moeten een paar pintjes wel kunnen”. Maar deze uitspraak slaat nergens op, want als dronken ruiter op de openbare weg ben je een gevaar voor jezelf, voor de andere weggebruikers én voor je paard.

Updates 30 oktober

Na onze oproep voor een verplicht rij-attest voor ruiters, bereikte ons de informatie dat er al dergelijke centra’s bestaan waar men een attest kan behalen. Meestal gebeurt dit ook in clubverband.
We vinden het nu maar logisch dat de wetgever er meer aandacht aan besteed en het verplicht maakt, om zo een attest te bezitten als men op de openbare weg komt.
Dit attest is nu verplicht voor ruiters die aan wedstrijden willen deelnemen. BLID vindt dat iedere ruiter dit attest moet halen.
Meer over dit attest vindt u bij de rubriek opleidingen (brevetten) op de website van VLP