Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Winter zorgt voor stijging van oproepen voor dierenwelzijn Afdrukken E-mailadres

Sinds de winter dit weekend zijn intrede deed, zijn de oproepen voor dieren bij BLID in aantal toegenomen. Vlaanderen heeft duidelijk terug oog voor de ellende van de dieren op de weides. Onze organisatie ontvangt uit elke Vlaamse provincie meldingen over paarden met veulens en runderen met kalveren die nog op de weide staan zonder enige beschutting of schuthok.

BLID had gehoopt dat de wettekst voor dierenwelzijn die begin dit jaar werd aangepast in samenspraak met inspecteurs-dierenartsen van de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn (FOD) en besproken met SP.A-parlementslid Magda De Meyer, al voorgelegd zou zijn aan de commissie dierenwelzijn. Maar dit is nog niet gebeurd, wat er op wijst dat dierenwelzijn in België nog geen hoge prioriteit bereikt. Indien de wettekst al gestemd zou zijn, dan zouden wij en de officiële instanties al vele dieren kunnen helpen deze winter.
In de meeste gevallen nemen de inspecteurs van BLID toch een bezoek aan de dieren en als het kan grijpen we in.

We willen de attente, diervriendelijke burger er op wijzen dat dieren die nu buiten leven zeker over voldoende voedsel moeten beschikken, zodat ze een sterke weerstand kunnen opbouwen tegen de strenge winter. Bij extreem koude periodes, wanneer overdag vriestemperaturen worden waargenomen, zal BLID toch trachten iets te ondernemen voor de dieren.