Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

FAVV: Versoepeling maatregelen vogelgriep, opheffing verzamelverbod en opheffing ophokplicht voor particulieren in de gevoelige natuurgebieden Afdrukken E-mailadres

Na een grondige risico-evaluatie en zoals de Europese beslissing het
toelaat nam Minister van Volksgezondheid Rudy DEMOTTE een
Ministerieel Besluit dat vanaf 15 december de maatregelen in verband
met de vogelgriep (aviaire influenza) versoepelt.

De belangrijkste elementen van de versoepeling zijn:

-Verzamelingen van pluimvee of andere vogels zijn toegelaten mits bijzondere toezichtsmaatregelen.

- De ophokplicht die in de gevoelige natuurgebieden geldt voor particuliere bezitters van pluimvee en andere vogels, wordt opgeheven. Het voederen en drenken van de vogels dient nog binnen te gebeuren of op een wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
Desalniettemin raadt het Voedselagentschap deze particulieren aan het ander contact tussen hun gedomesticeerde vogels en wilde vogels te voorkomen.

- De ophokplicht voor professionele pluimveebedrijven, gelegen in de gevoelige natuurgebieden, blijft behouden. Deze verplichting wordt versoepeld in de zin dat vanaf heden eerder sprake is van een afschermplicht: de dieren mogen zich buiten begeven maar moeten overal van de in het wild levende vogels afgeschermd zijn door middel van gaas of netten. Net als bij de particulieren geldt de algemene maatregel dat het voederen en drenken van de vogels nog binnen dient te gebeuren of op een wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

De situatie van de verspreiding van het vogelgriepvirus wordt op regelmatige basis geëvalueerd zodat de maatregelen ten allen tijde kunnen aangepast worden.

Voor meer informatie over griep, vogelgriep of een eventuele grieppandemie kunnen particulieren en professionele pluimveehouders terecht op het algemeen influenza call center 0800 99 777.

BRON: FAVV