Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Gouverneurs laten ingrijpen om dieren te beschutten. Afdrukken E-mailadres

Deze morgen heeft BLID de bevestigingen gekregen van vier van de vijf Vlaamse provincies, waarbij de gouverneurs door de aanhoudende hitte de aandacht vragen voor het welzijn van dieren die zonder beschutting buiten staan.

Het gaat om de provincies West en Oost Vlaanderen, Brabant en Limburg, wellicht volgt later op de dag ook nog de provincie Antwerpen.
De richtlijn die de gouverneurs geven aan de korpschefs, is bijna voor iedere provincie gelijk.

Naar aanleiding van de aanhoudende hitte wil ik graag uw aandacht vragen voor het welzijn van dieren die zonder beschutting buiten staan.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten van de FOD Volksgezondheid, afd. Dierenwelzijn:

- Dieren die bij zeer hoge temperaturen (bvb. een hittegolf) buiten staan, kunnen net als mensen last krijgen van de warmte.

- Daarom is het belangrijk dat zij een plekje in de schaduw hebben, zodat ze even aan de zon kunnen ontsnappen. Een aangepast schuilhok in de weide is een goede oplossing, maar ook de natuurlijke bescherming van bomen of struiken kan voldoen.

- Een nadeel van natuurlijke beschutting zoals bosranden, hagen en dergelijke is echter dat deze vaak stekende insecten huisvesten en de dieren zo voor een dilemma plaatsen.

- Staan dieren in een weide die op geen enkele manier schaduw biedt, dan kunnen ze beter binnen gehouden of tijdig verplaatst worden naar een andere locatie die wel beschutting biedt.

- Het is bovendien heel belangrijk dat de dieren beschikken over vers drinkwater, want ook zij moeten voldoende drinken bij warm weer.

In deze periode van extreme hitte wil ik u graag vragen om de aandacht van uw medewerkers hierop te vestigen.
Indien er zich hierbij problemen voordoen is het van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met de eigenaar.

Bij discussie, bij twijfel of voor een inlichting kan u steeds contact opnemen met een inspecteur van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid of de FOD dierenwelzijn.

We hopen dat politieagenten, eigenaars van dieren er toe zullen aanzetten hun dieren naar andere weides te laten verplaatsen, die voldoende natuurlijke beschutting bieden.

Volgens artikel 34 van de wet voor dierenwelzijn kunnen politieagenten in uitoefening van hun opdracht alle vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren gehouden of gebruikt worden, betreden.
Ze kunnen dus op kosten van de eigenaar van dieren vervoersmiddelen vorderen om dieren te verplaatsen.