Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID en Gaia evalueren editie 2006 winterjaarmarkt Sint-Lievens-Houtem Afdrukken E-mailadres

BLID en GAIA hebben het verloop van de veejaarmarkt met betrekking tot het dierenwelzijn van afgelopen weekend in Sint-Lievens-Houtem geëvalueerd en bezorgen eerstdaags hun opmerkingen en voorstellen voor overleg aan het gemeentebestuur, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid (inspectie dierenwelzijn).
Toch al een voorsmaakje van de belangrijkste positieve punten en knelpunten, waarvoor een oplossing nodig is. Opmerkelijk: het staat buiten kijf dat de inspanningen van het gemeentebestuur zichtbaar vruchten afwerpen wat het welzijn van de runderen betreft, zeker tijdens het lossen en laden dat over het algemeen correct verliep. Hier nauwelijks nog stokgebruik of staart wringen. Maar ondanks het prima aanbindsysteem bond een aantal veehandelaars de dieren niet correct aan, zodat deze dieren onmogelijk moeiteloos in een natuurlijke houding konden liggen, hoewel de wetgeving dit vereist en ondanks de instructies vooraf. Ook hadden enkele handelaars teveel dieren mee. Politie en controlerende dierenartsen moesten hier meermaals optreden. Groter knelpunt dit jaar zijn de paarden.

Hoewel er vergeleken bij vorig jaar meer paarden van betere kwaliteit werden aangeboden, waren ze bijna allemaal veel te kort aangebonden en stonden ze bijna twee dagen heel dicht op elkaar gepakt. Hoewel minder dan vorig jaar, stonden er nog veel paarden met onverzorgde hoeven. Bijkomend probleem: heel veel ezels dit jaar, maar helaas in ondermaatse, vrij ellendige toestand. Bij een handelaar stonden ezeltjes met zichtbare, besmettelijke huidaandoeningen: schimmels, luizen. Daar moet veel beter op toegezien worden, want deze dieren horen op een markt zeker niet thuis.

 

Bepaalde handelaars stouwen nog altijd zichtbaar teveel dieren in trailers of vrachtwagens. Eén paardenhandelaar liet maar begaan toen een ezeltje voortdurend trappen kreeg van een paard, tot verontwaardiging van omstanders en voorbijgangers. Bij een andere kreeg een onrustig paard van twee drijvers tegelijk volkomen onnodig harde stokslagen, wat het paard nog veel onrustiger maakte. Wel grepen de meeste controlerende dierenartsen zonodig in. Toch kan de controle doeltreffender. BLID en GAIA zullen ook hieromtrent voorstellen overmaken die ze met de relevante instanties wensen te bespreken. Het publiek werd later dan vorig jaar toegelaten tot de standplaatsen van de runderen, maar nog steeds vooraleer alle dieren gelost waren. Dat bracht onnodige onrust en zenuwachtigheid teweeg. Ook dat kan en moet vermeden worden.

Conclusie: ten opzichte van 2005 is het wat de runderen betreft in 2006 nog verbeterd maar nog niet probleemloos verlopen. Het dient gezegd dat de meeste veehandelaars goede punten scoren. Wat het paardenwelzijn betreft, is er nog veel werk aan de winkel. De aanvoer van zovele ezels in bedenkelijke staat vormt een groot probleem, dat moet opgelost worden. GAIA en BLID wensen hierover verder te overleggen met de gemeente en de vertegenwoordigers van de (federale) overheidsinstanties.