Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Strengere aanpak voor recidivisten van veemarkt Sint-Lievens-Houtem Afdrukken E-mailadres

Dierenrechtenorganisatie BLID wil een strengere aanpak van de recidivisten die keer op keer de richtlijnen betreffende dierenwelzijn op de veemarkt in Sint-Lievens-Houtem naast zich neerleggen. Tijdens de veemarkt in Sint-Lievens-Houtem op 11 & 12 november gebeurt het regelmatig dat de richtlijnen van de aangestelde dierenartsen genegeerd worden door de veehandelaars. De huidige administratieve boetes bedragen om en bij de 100 euro en dat is te weinig volgens BLID.

Vorig jaar bijvoorbeeld negeerde een paardenhandelaar de richtlijn om zijn paarden drinken te geven. In opdracht van de organisatoren moet dit op een vast uur gebeuren. De aangestelde dierenarts haalde de handelaar uit de kroeg en gaf hem de opdracht zijn dieren drinken te geven, iets wat de andere handelaars al lang gedaan hadden. Daarop werd de dierenarts publiekelijk uitgescholden en in het bijzijn van de omstaanders belachelijk gemaakt.

Dit kan niet volgens BLID. “Alle handelaars dienen zich aan de marktregels te houden en de dierenartsen die ingeschakeld worden door de organisatie, moeten hun taak naar behoren kunnen uitvoeren. Hun opmerkingen dienen gerespecteerd te worden,” zegt Dirk Blanchart, Voorzitter van BLID.

Tegen de bovenvermelde handelaar werd een administratieve boete opgesteld. “Onvoldoende,” zo klinkt het bij BLID. “Een boete die maximum 100 euro kan bedragen is een peulenschil voor een handelaar. Met dergelijk lage boetes boezem je de veehandelaars geen schrik in. Het zijn de dieren die uiteindelijk het gelag betalen.”

BLID stelde op de laatste vergadering met de organisatoren en de ambtenaren van de FOD en het FAVV voor om handelaars, waartegen een proces-verbaal wordt opgesteld voor het negeren van een bepaalde richtlijn, het jaar nadien niet toe te laten tot de marktactiviteiten. Zowel de burgemeester als de ambtenaren van de FOD en het FAVV konden zich in het voorstel van BLID vinden. Het voorstel van BLID wordt momenteel juridisch onderzocht, zodat de burgemeester op een wettelijke manier kan bepalen wie geweigerd kan worden op de volgende veemarkt.

“Met deze maatregel willen we een signaal sturen naar de veehandelaars, dat zij welkom zijn in Sint-Lievens-Houtem als zij dierenwelzijn respecteren. Tegelijk willen we aan recidivisten duidelijk maken dat hun gedrag niet kan op de veemarkt van Sint-Lievens-Houtem,” aldus nog Dirk Blanchart.