Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

SCHANDAAL ROND PAARDEN VAN MAASMECHELEN BLIJFT DUREN Afdrukken E-mailadres

BLID reageert ontsteld op de beslissing van de rechter die de openbare verkoop van de paarden van Maasmechelen voor de tweede keer op rij opgeschort heeft. Elf gruwelijk verwaarloosde paarden, waarvan enkele met zware verwondingen, werden vorige zomer door de FOD Dierenwelzijn in beslag genomen. De eigenaar van de paarden spande in augustus een kortgeding in om de openbare verkoop van de paarden tegen te gaan. Zijn verzoek werd verworpen en een nieuwe openbare verkoop werd opgestart. Deze moest normaalgezien vandaag, 21 december, plaatsvinden in Tongeren.

Wat deze elf verwaarloosde paarden de afgelopen maanden te verduren kregen, begint stilaan op een horror-soapserie te lijken. Na wekenlang doorgebracht te hebben op een dor, slecht afgesloten stuk grond waar prikkeldraad rondslingerde en waar verschillende paarden zich verwondden, zonder voldoende eten of drinken en zonder beschutting tegen de ondraaglijke hitte, en na maanden doorgebracht te hebben in een tijdelijke opvang, krijgen de dieren nog altijd geen nieuwe thuis. De eigenaar van de paarden startte naar verluid maandag een procedure op eenzijdig verzoek op om de openbare verkoop van de paarden opnieuw te blokkeren.

“We begrijpen niet hoe een rechter een dergelijk verzoek van iemand die overduidelijk zijn dieren verwaarloost, kan steunen en een beslissing tot opschorting van de verkoop kan nemen,” reageert Dirk Blanchart, Voorzitter van BLID, onthutst. “De eigenaar van de paarden spande in augustus al een kortgeding in om de openbare verkoop te blokkeren. Zijn verzoek om de paarden te recupereren werd later verworpen en een nieuwe openbare verkoop werd opgestart. Het onderzoek van de FOD Dierenwelzijn laat er geen twijfel over bestaan: deze man heeft geen enkel respect voor dierenwelzijn. De beelden die de VRT afgelopen zomer maakte, spreken boekdelen. Deze paarden zouden vandaag een goede, nieuwe thuis krijgen. De beslissing van de rechter maakt dit nu onmogelijk.”

De FOD Dierenwelzijn werd door de rechter niet gehoord. “Het is de tweede keer dat de eigenaar van de paarden een procedure opstart op eenzijdig verzoek,” zegt Dirk Blanchart. “Hoe het kan dat in zo’n geval de FOD Dierenwelzijn niet geconsulteerd wordt door de rechter vooraleer een uitspraak te doen, is mij een raadsel.”

Voor de paarden zelf ziet het er intussen niet goed uit. De tijdelijke opvang voor de paarden is immers maar een dag meer beschikbaar, tot vrijdagavond. “Wat moet er nu met die paarden gebeuren? Waar moeten ze naartoe?” vraagt Dirk Blanchart zich af. “Verschillende paarden hebben nog altijd medische verzorging nodig. Wie zal nu instaan voor hun verzorging? Wie zal elf paarden opvangen? Wie zal de kosten er van dragen?”

BLID is vastberaden om politici aan te spreken over deze praktijken. “Wat is het nut om een inspectie voor dierenwelzijn te hebben, als hun besluiten zomaar genegeerd kunnen worden? Welke boodschap stuur je als overheid uit naar mensen die de wetgeving inzake dierenwelzijn overtreden, als zij beslissingen van de FOD zomaar kunnen blokkeren via een procedure op eenzijdig verzoek?” zegt Dirk Blanchart. “Vandaag is een zwarte dag voor het dierenwelzijn in België. Deze paarden konden maanden geleden al een goede thuis gevonden hebben. Door de laksheid van onze wetgeving en de rechterlijke macht is er maar één slachtoffer: het dier. Zoals altijd.”

Wat er nu met de paarden zal gebeuren, is niet bekend.