Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Blij in de wei…. Afdrukken E-mailadres

Maar de weide kan een hel zijn…..in de winter.

Dieren op de weide kunnen zich goed aanpassen aan de koude, op voorwaarde dat ze niet verzwakt zijn ( door ziekte of ouderdom) en dat hun vacht niet geschoren is.
Zeer jonge, oude of zieke dieren moet je in een box of een stal onderbrengen.

Als de lage temperaturen gepaard gaan met neerslag en wind kunnen alle dieren hieronder lijden en zoeken ze graag beschutting. Het is ten zeerste aangeraden om dieren die in de winter permanent buiten verblijven, een schuilhok te verschaffen dat voldoende groot genoeg is, zodat alle dieren tegelijk kunnen schuilen. Uiteraard moet je zorgen voor voldoende water en voeder.

Goede raad

Neem voor de oprichting van een schuilhok contact op met de gemeentelijke dienst stedenbouw van uw gemeente, om te kijken wat toegestaan is in het gebied waarbinnen jouw weide gelegen is.
Voor de aanplanting van hagen of andere landschapselementen verlenen sommige gemeenten onder bepaalde voorwaarde een subsidie.  Een haag biedt een grote bescherming tegen de wind voor de dieren.