Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Antwerpse dierenbeschermers houden het voor bekeken Afdrukken E-mailadres

Ex leden van de vzw BLID die in 2012 hun eigen vzw hebben opgericht en het lef hadden om aan te kondigen, dat zij de vzw bij uitstek zouden worden om het dierenwelzijn aan te pakken, stellen we vast dat ze het na nog geen 4 jaar werking, het al voor bekeken hebben gehouden.

Heel spijtig aan het hele verhaal is dat ze lasterlijke schade hebben toegebracht bij hun oprichting, aan de vzw BLID die sinds 2003 al in de bres stond voor het dierenwelzijn op het terrein. Het sociale m...edium facebook werd hartelijk bespeeld met aantrekkelijke en medelijdende foto’s van dierenverwaarlozing, die mensen er deden in geloven, dat nu de vzw was geboren waar iedereen zich diende acht te scharen! Maar zoals men ziet is het verhaal van korte duur geweest! 

Nog steeds blijft onze vzw BLID oog hebben voor het dierenwelzijn, al hebben we het terreinwerk moeten afbouwen wegens te weinig medewerking van de overheid. Doch blijven we de dierenliefhebber bijstaand met raad en waar we hulp kunnen bieden aan een dier zullen we het zeker doen!!!

Op 11 oktober 2011 bereikten de politieke partijen van de federale regering een akkoord over een zesde staatshervorming, waarbij er meer bevoegdheden overgeheveld zullen worden naar de gemeenschappen en gewesten. Maar voor het dierenwelzijn en de vzw’s die voor dieren opkomen is het er niet veel beter op geworden!

Het feest is van korte duur geweest en in het Belgische staatsblad stonden de volgende documenten te lezen

altalt