Politie Aarschot vraagt anti-blafband voor hond die al 4 jaar in de wijk verblijft Afdrukken

In de Gijmelbergwijk in Aarschot vraagt de politie een anti-blafband voor een hond die al 4 jaar in de wijk verblijft en nog nooit voor problemen zorgde.

De familie De Wil woont bij benadering 20 jaar in de Gijmelbergwijk te Aarschot . Zij bewonen er in een sociale woning met een tuin. Zij hebben sedert een viertal jaren een Duitse herdershond. Deze verblijft in zijn kooi in de achtertuin of in de woning. In dezelfde wijk woonde een oude dame met een hond. Zij had nooit te klagen over het gedrag van de hond van de familie De Wil. Zij gaf hem zelfs koekjes door een lage draadomheining tussen de aangrenzende tuinen. Deze dame is overleden. Sedert enkele maanden is er in die woning een nieuwe buur komen wonen. Vanaf dan liep het blijkbaar mis. Zij heeft een trampoline in haar tuin geplaatst waar haar kleinzoon regelmatig op springt.

Er werd een petitie gelanceerd door de nieuwe buur met het voorstel om de hond altijd een halsband te dragen die elektrische schokken afgeeft wanneer hij blaft. Bij ontsteltenis vraagt men in de petitie om de hond te laten verwijderen. 13 personen ondertekenden deze petitie waarvan blijkbaar meerde familie van elkaar zijn.

De eigenaar van de hond plaatste reeds houten panelen voor de scheidingslijn van beide tuinen. Hij zou zijn hond binnenroepen als er te veel kabaal wordt gemaakt.

Wij  vragen ons af waarom die mevrouw  daar is komen wonen is terwijl de hond daar reeds aanwezig was. Ook onze vraag waarom de andere ondertekenaars van de petitie nooit eerder een klacht hebben ingediend bij de politie. Daarom besluiten wij dat iets essentieels verandert is bij de komst van de nieuwe buur waardoor de hond plotseling zo erg beginnen te blaffen is en dat er nu een petitie lopende is. Een vraag aan de ondertekenaars van de petitie: "Wat is er nu anders dan vroeger? Wordt het dier misschien opgejut?"Het was de wijkagent die aan de bewoners van de hond de anti-blafband die elektrische schokken afgeeft voorstelde.

In tussentijd is er ook al een petitie gestart voor het behoud van de hond in de wijk!

De eigenaar van de hond moet op 23 oktober verschijnen voor de vrederechter in Aarschot die een minnelijke schikking beoogt. BLID hoopt alvast dat de vrederechter niet onmiddellijk de nieuwe buur alle voordelen geeft en ook aan het sociale leven denkt van het gezin met de hond.

Reageer via onze facebook