Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID reageert op beslissing van (VLD)minister Patrick Dewael. Afdrukken E-mailadres

BLID reageert op een beslissing die genomen is door VLD minister Patrick Dewael om bepaalde diensten niet meer te laten uitvoeren door de politie. Onder deze bepaalde diensten valt ook het optreden voor zwervende of verloren gelopen dieren. Vele dierenbeschermingen zijn aangewezen op de politie om een degelijke bijstand te kunnen krijgen wanneer een zwerfdier op een gemeente word aangetroffen.

 

De meeste communicatie en bereikbaarheid zeker tijdens de weekend is de politie.We denken dat deze genomen beslissing het werk van de vele vrijwilligers voor dieren het zeer moeilijk zal maken om nog iets te kunnen doen voor een zwerfdier.

Wij vinden dat ministers Dewael en Demotte, de gemeenten moeten opleggen iets te voorzien ter vervanging van de interventies die nu de politie doen voor dieren.
Voor Demotte is het er nu om te doen er voor te zorgen dat honden, niet meer zonder identificatie chip kunnen worden verkocht wat toch nog veel gebeurd.
Door de identificatie chip zijn honden vlugger terug op hun vertrouwde locatie. Ook dierenartsen moeten verplicht worden een identificatie van een hond gratis te doen.

Indien dit niet gebeurd ziet het er voor rondzwervende dieren niet al te best uit en zal dit ook een indruk geven op de veiligheid.

Onafhankelijk orgaan

De maatregel van minister Dewael om dergelijke opdrachten te schrappen voor de politie, is misschien een goede aanzet, om er even over na te denken dierenbeschermingen die zich bezig houden met inspectie, een politionele bevoegdheid te geven.
Op deze manier zal de politie nog meer ontlast worden.

En zullen zaken van verwaarlozing en mistoestanden met dieren niet meer door de politie moeten behandeld worden en zal men enkel nog om veiligheidsredenen moeten beroep doen op hen.
Uit eindelijk moeten we toch vaststellen dat niet iedere politieagent op interventie, kennis heeft van de wetgeving dierenwelzijn, laat staan dat er vele voor zijn geïnteresseerd.
Er zijn genoeg organisaties die in aanmerking kunnen komen om deze ernstige taken op hun te nemen.

Door vrijwillige organisaties te laten aansluiten bij de federale overheidsdienst dierenwelzijn, kan men tot een van de betere organen komen die de problemen voor en rond dieren kunnen aanpakken.
Door de nodige opleidingen en cursussen, kunnen vrijwilligers opgeleid worden tot bekwame en goedkope krachten, ten voordele van de maatschappij.