Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID dient klacht in tegen toeziende dierenarts. Afdrukken E-mailadres

BLID dient klacht in tegen een dierenarts, die het toeliet op de veemarkt te Sint-Lievens-Houtem, dat rundvee aan de staart werd gewrongen tijdens het laden. Vorig jaar had BLID ook al zijn bedenkingen bij de werkwijze hoe deze dierenarts controle uitvoerde, op de los en laad activiteiten, tijdens Belgisch grootste winter-en veejaarmarkt.


Waarnemers van BLID, merkten op dat de aandacht van de dierenarts niet bij het laden van het rundvee was en dat er werd toegelaten dat de dieren, door de handelaar bij de staart werden gewrongen, wat verboden is bij wetgeving.
De dierenartsen die worden aangesteld tijdens de veejaarmarkt en betaald door het gemeentebestuur, worden geacht de dierenwelzijnwetgeving strik toe te passen en onder geen enkele voorwaarden daar van af te wijken.

Door de gegeven opmerking over het staart wringen aan de dierenarts, werd ook de veiligheid van de waarnemers van BLID in gevaar gebracht, doordat de dierenarts de anonimiteit heeft geschonden van de waarnemers, door de handelaar te verwittigen van onze aanwezigheid.Onze waarnemen konden op geen veilige mannier nog waarnemingen doen en de voorzitter van BLID werd bekogeld met koeienvlaai.

Maar BLID gaf meteen ook een duidelijk signaal, naar de dierenartsen dat sommige hun opdracht aandachtiger en correcter zullen moeten uitvoeren En diende klacht in tegen de dierenarts en vraagt dat deze strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit wegens medeverantwoordelijk te zijn voor mishandeling van rundvee.De dierenarts is op dat ogenblik de deskundige en moet ingrijpen.

Over het volledige verloop van de veemarkt kunnen we stellen, dat de grootste problemen blijven bij:

    * te veel toeschouwers bij het lossen en laden van dieren.
    * dieren zeer kort aangebonden.
    * dieren die niet kunnen liggen.
    * weinig of geen voedsel.
    * dieren die moeten rechtop staan worden bewerkt met de stok in de geslachtsdelen.
    * handelaars die de opmerkingen van dierenartsen niet opvolgen.

Op het gebied van orde en gezag schieten de organisatoren en dierenartsen, veel te kort bij de handelaars van dieren.
Dit werd ook opgemerkt door de procureur des Konings die aanwezig was op de markt en werd rondgeleid door BLID en GAIA.
De procureur verzekerde ons dat hij zijn conclusies zal trekken en de nodige richtlijnen zal geven.

Indien deze situaties zich blijft verder doen en aan de toestanden waar nu nog inbreuken worden gepleegd niks wordt gedaan, zijn we genoodzaakt als organisatie nog strenger op te treden.