Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID wil, dat er strenger wordt opgetreden tegen dierenverwaarlozers Afdrukken E-mailadres

Dit stellen wij vast na een inspectie in het Oost-Vlaamse Overmere, aan de Baron Thibautstraat: BLID trof op een weide, drie paarden aan waarvan er een kreupel is. Bij nader onderzoek bleken de dieren eigendom te zijn van een paardenhandelaar uit de buurt.

Het paard is kreupel aan de rechter voorpoot en verwond aan de linkerpoot, en moet het stellen op drie poten. Zich deftig verplaatsen kan het dier niet, het is ook zeer mager, en kan geen weerstand hebben tegen slechte weeromstandingheden. Het dier zal wellicht goedkoop opgekocht zijn door de handelaar, met het oog om het nog wat vet te mesten en dan af te voeren naar het slachthuis.

Volgens verklaringen van de buurtbewoners staat het dier al drie maand op die weide. Meldingen bij de lokale politie leverde geen resultaten op, volgens de politie is het dier in behandeling. Het dier kan niet in behandeling zijn, want het is een oude wonde. Bovendien werd er nog geen contact opgenomen met de bevoegde instanties van het FAVV, om het dier te laten controleren. Verder is het nog niet uitgesloten of het dier nog welkom is in het slachthuis, want dieren die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, moeten worden geweigerd in het slachthuis.

Ook op gerechtelijk gebied moeten de prioriteiten voor dieren worden verhoogd, parketten sluiten alsmaar meer inbeslagnames uit om geen gerechtkosten te maken, daar door blijven malafide personen vrij spel krijgen. Dieren zouden de zelfde rechten moeten krijgen als kinderen, ze zijn ook weerloos. Zowel in de landbouw als bij mensen thuis worden grote aantallen dieren niet goed verzorgd, verwaarloosd en mishandeld. Dit gebeurt vaak opzettelijk maar soms ook door onwetendheid. Ook de excessen van het opzettelijk verminken, en zelfs doden van dieren, neemt hand over hand toe.

Hoe vaak komt het niet voor dat een dierenbeul niet eens beboet wordt of na het betalen van een boete zijn dier gewoon thuis mag houden? Het is bekend dat dierenbeulen vaak in herhaling vallen, maar vrijwel altijd spreekt de rechter een straf uit die niet als doel heeft om herhaling te voorkomen. Het slaan, verwaarlozen of verminken van weerloze en hulpeloze kinderen wordt zwaar bestraft. In zeer ernstige gevallen worden kinderen bij de ouders weggehaald om hen tegen erger te beschermen.

Dierenbeschermingsorganisatie BLID wil hier een vergelijking mee maken, 'dieren zijn natuurlijk geen mensen, maar dieren zijn al helemaal geen "dingen", dus als je over de schreef gaat moet je zwaarder boeten dan wanneer je iemands "auto" vernielt. Als eigenaar van dieren ben je écht verantwoordelijk voor het welzijn van je dier'.