Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Situatie kreupel paard Overmere ongewijzigd. Afdrukken E-mailadres

Nadat BLID vorige maand een paard was gaan inspecteren op een weide in het Oost-Vlaamse Overmere, stelden wij deze week vast dat het dier nog steeds op de weide loopt. Het paard is er duidelijk op achteruit gegaan en nog meer vermagerd.

 

BLID heeft nu proces-verbaal laten opstellen, tegen de eigenaar op basis van artikel 4:
§ 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.
§ 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld.

Ook wil BLID dat het dier wordt gezien door de Federale Overheidsdienst, die zal uitmaken wat er met het dier moet gebeuren.
In een Koninklijk besluit van 16 januari 1998 zegt men: dieren die niet kunnen lopen, mogen niet naar de slachtplaats worden gesleept, maar moeten ter plaatse worden gedood.

Dit dier kan niet degelijk lopen, en BLID het wil beschermen, tegen een transport naar het slachthuis.