Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Minister Demotte verbiedt wilde dieren in circussen Afdrukken E-mailadres

Minister Rudy Demotte verbiedt voortaan wilde dieren in circussen en legt ook het aantal verplaatsingen van circussen aan banden. Demotte heeft daarvoor een koninklijk besluit uitgevaardigd.

De maatregel geldt geleidelijk waardoor ze niet van tel is voor circussen die op dit moment al wilde dieren hebben. De nieuwe regel verplicht de circusbazen ook om een lijst met dieren door te geven aan de administratie.

Bovendien wil minister Demotte ook een maatregel uitvaardigen waardoor circussen verboden wordt hun tenten neer te zetten op meer dan drie verschillende plaatsen per jaar, waardoor de verplaatsing van wilde dieren beperkt blijft.

Een riem onder het hart …


Met het verbod volgt België het voorbeeld van landen als Finland en Oostenrijk die eerder al wilde dieren wettelijk niet meer toelieten in circussen.

Bedank minister Demotte voor zijn voorvechtersrol doe dit per fax of email (of reguliere post) naar één van onderstaande adressen. Dit KB is een stap in de juiste richting en verdient verdere navolging.

Laat u horen als bezoeker van onze website: hoe meer steun de minister van "Jan met de pet" krijgt, hoe minder kans dat het protest van de circusdirecteurs gehoor kan krijgen. Maak duidelijk dat het 'ons' niet te doen is om de 'wilde dieren' die fietsje rijden, zoals de directeurs ons graag zouden willen laten geloven.
Dhr. Rudy Demotte
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Dierenwelzijn
Kunstlaan 7 - 1210 Brussel
Fax: 02/220 20 67