BLID geeft vandaag controle gedaan in Zelem bij Diest. Afdrukken

Bij een controle in Zelem bij Diest, troffen BLID medewerkers een verlaten domein aan waar er dieren in een vuile toestand moeten leven.
Een hok waar honden in verblijven is weken niet meer gekuist, de stank is er niet te harden.
Het domein lijkt verlaten en onhygiënisch.

 

BLID geeft gevraagd dat de hokken dringend worden gekuist.
De bijgeroepen politie gaat de zaak overmaken aan de desbetreffende wijkagent om deze toestand op te volgen.
Ook BLID volgt deze zaak op.