Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID wil dat dieren die hulp nodig hebben, deze hulp zo vlug mogelijk krijgen! Afdrukken E-mailadres

Het Favv – pce Limburg en de overheid van Houthalen laten dierenbeschermingsorganisatie BLID opdraaien voor extra kosten om de medische verzorging van de dieren te bekomen!

Het bezoek van BLID aan een weide van schapen en twee runddieren in de Meerstraat te Houthalen brengt extra kosten met zich mee voor onze organisatie.
Dit blijkt nadat er op 17-08-2004 leden dan het FAVV op het terrein bij de verwaarloosde dieren zijn geweest. En niet hebben ingegrepen voor de verwaarloosde schapen, ze zijn enkel langs geweest voor de controle van registratie ringen van twee runderen.
De schapen in deze periode in hun volle wintervacht laten lopen, is een inbreuk op de dierenwelzijnwet van 14 augustus 1986
• art.4 § 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.

 

De twee runddieren waren dagen voordien vastgeknoopt aan de poten om hun bewegingsvrijheid te beperken.
Het FAVV die een overheidsdienst is, is ook bevoegd voor dierenwelzijn. Zij beperkten zicht tot het opstellen van een proces-verbaal.

Ook de overheid van Houthalen was niet bereidt om een dierenarts bekostigen, al bleek dit wel nodig door het FAVV dat de dieren medische verzorging nodig hadden.
BLID geeft dan maar het initiatief genomen om een dierenarts te vorderen en te betalen.

Het feit dat hier de eigenaar van Marokaanse herkomst of de dagelijkse verzorger van de dieren niet kan worden gevonden, wordt ook het volgende artikel van de dierenwelzijnswet naar de overheid van Houthalen van kracht.

• Artikel 9
§ 2. Het dier, toevertrouwd aan een dierenasiel of dierentuin, moet tenminste vijftien dagen na de besteding ter beschikking van de eigenaar worden gehouden.
Indien het dier door het gemeentebestuur of door het asiel toevertrouwd of afgestaan wordt aan een persoon, moet deze er zich toe verbinden het ten minste vijfenveertig dagen, te rekenen vanaf het ogenblik dat het aan het gemeentebestuur werd toevertrouwd, ter beschikking te houden van zijn vroegere eigenaar.
Na het verstrijken van die termijnen wordt de houder er van rechtswege eigenaar van.
De eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier is vergoeding verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten, ongeacht of de eigenaar het dier al dan niet terugeist. De kosten worden teruggevorderd door het dierenasiel bedoeld in artikel 9, § 1, derde lid. Als het dier door de gemeente geplaatst werd bij een persoon, in een dierentuin of een ander asiel dan dat of die bedoeld in artikel 9, § 1, derde lid, dan zullen de kosten voor hun rekening worden teruggevorderd door het gemeentebestuur.

Dit feit toont aan dat er nog veel laksheid te bespeuren valt, bij sommige overheidsdiensten als het over dieren gaat!
Dierenbeschermingorganisatie BLID voegt het woord bij de daad en laat morgenvoormiddag de schapen scheren die lopen op een weide aan de Meerstraat te Houthalen.

Een dier geeft geen baad bij het opstellen van procesverbalen
Ze moeten worden geholpen zodat ze de tijd die ze hier te leven hebben, kunnen leven op een waardige mannier.

BLID wil met deze stelling duidelijk maken dat het toch kan dieren sneller te helpen.
Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat BLID overal in Vlaanderen schapen gaat scheren, al kan er wel eens een uitzondering worden gemaakt.

De schapen worden morgen om 10.30 uur geschoren en BLID geeft hulp gezocht bij het domein van Bokrijk die zijn medewerking heeft toegezegd.