Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Geen vervroegde vossenjacht in Herzele. Afdrukken E-mailadres

Er komt geen vervroegde vossenjacht in Herzele. Dat heeft de Vlaamse afdeling Bos en Groen beslist. In de streek rond Herzele zijn in twee maanden tijd al 600 kippen, eenden, kalkoenen en zelfs een geit door de vossen doodgebeten. Daarom wou de gemeente vroeger starten met de vossenjacht. De vossenjacht start officieel op 1 september. Maar Bos en Groen weigert de aanvraag. Er is onvoldoende bewijs dat er schade is aan het natuurlijke pluimveebestand.


Bos en groen raadt kippenhouders aan om hun kippen extra in 't oog te houden, een goede afsluiting te plaatsen rond het kippenhok en de kippen 's avonds zeker in hun hok te stoppen.
Na Herzele, wil nu ook Horebeke de vossenjacht vroeger laten beginnen dan op 1 september, de normale datum waarop de jacht officieel begint. Dat is nodig, zegt burgemeester Browaeys, omdat er in de Vlaamse Ardennen een heuse vossenplaag is, en nogal wat hoenderkwekers al tal van dieren verloren aan de vossen. De jachtperiode is te kort om het probleem goed aan te pakken, zegt Jozef Browaeys van Horebeke; Hij ziet ze graag helemààl uitgeroeid, maar vreest dat zoiets niet kan. Het aantal moet sowieso binnen de perken blijven, zegt hij.

Koen Van Den berghe van het Instituut voor Bosbouw en wildbeheer begrijpt de bekommernis, en zegt ook dat uitroeien praktisch wél kan, maar dat je dan methodes moet gebruiken die ook andere dieren doden. Bovendien zorgen vossen er zelf voor dat ze niet met téveel tegelijk in één bepaalde regio wonen, omdat er anders niet genoeg voedsel voorhanden is. Hét middel om de kippen te beschermen, is ze genoeg afsluiten zodat de vossen er niet aan kunnen.
Volgende week zitten enkele burgemeesters van de Vlaamse Ardennen samen om een vervroegde jachtperiode aan te vragen. Intussen heeft Herzele nog geen toelating om vanaf maandag de jacht op vossen te laten beginnen, omdat het dossier niet volledig was. Er moet ook nog gecontroleerd worden of de vervroegde jacht niet teveel hinder kan meebrengen voor andere partijen in de groengebieden, en dat kan nog op zich laten wachten...

BLID volgt ook deze problematiek, en stelde zich al vragen op de manier deze uitroeiing zou plaats vinden. “Jagers hadden al voorgesteld plaats te nemen op rijdende dorsmachines”, om vandaar de vos te bejagen, wat ons doet terug denken aan cowboy toestanden!