Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Manéges moeten onder strenger toezicht! Afdrukken E-mailadres

Naar aanleiding van een ernstig geval van verwaarlozing van manégepaarden te Nederhasselt.

Hebben wij parlementairen gevraagd een amendement in te dienen, betreffende het uitbaten van een manége.

Wij vermoeden, dat vele manéges niet meer rendabel zijn en dat dit ten koste gaat van de dieren die er verblijven.

 

Zoals we hebben meegemaakt op de bovenvermelde manege, daar hebben we zeven dode paarden geteld op twee jaar tijd, de laatste drie zijn gestorven in een tijdspanne van twee maand, geen enkele ziekte of epidemie lag daar aan de oorzaak.

Het is enkel financieel dat ze niet meer kunnen rondkomen en daardoor geen verzorging en het medische onderhoud meer kunnen geven aan de dieren.

Qua controle op de paarden die er sterven op een manege is dat ook nihil, omdat de dieren geen registratie hebben.Dus een paard meer of minder dood, het wordt opgehaald door Rendac en er wordt niet meer over gesproken.
Dit is nu net iets te veel, het gaat meestal gepaard met verwaarlozing of dierenleed en dit kan niet langer!

Wat willen we concreet - wat zijn onze voorstellen?

   1. dat de uitbater op de hoogte is van bedrijfsbeheer om hun manége financieel gezond te houden.
   2. het verplicht aanleggen van ledenregister plus het opleggen van een bepaald aantal leden, dat de manége moet hebben om verder te kunnen blijven bestaan.(b.v drie ruiters per paard per week verzekerde inkomsten)
   3. zes maandelijkse verplichte controle van de paarden door een dierenarts, die worden opgetekend in een goedgekeurd register door de Federale Overheid Dierenwelzijn.
   4. het jaarlijks indienen van een activiteiten kalender om aan te tonen, dat er activiteiten worden georganiseerd die een bron van inkomsten zijn.(verzekerde inkomsten)
   5. ook het aanleggen van een register van de paarden die verblijven op de manége.
   6. een jaarlijkse onaangekondigde controle van de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn (FOD)
   7. dat iemand die een manége begint de nodige opleiding en kennis van paarden heeft.

Wij hebben deze voorstellen gedaan om de manéges te beschermen tegen hun eigen ondergang.

Met deze regeling zou er een controle moeten komen, zodat men weet wat er op de manéges gebeurd met de paarden.

Want eigenlijk kan nu een "hond met hoed" ook een manége uitbaten.

Wij vermoeden dat onze vraag naar parlementsleden niet enthousiast zal worden onthaald bij de manégehouders.
Maar het paardenleed moet stoppen en de manéges moeten onder strenger toezicht worden geplaatst!