Rechtszaak verliezen is catastrofe voor verenigingen voor dierenbescherming! Afdrukken

Bij een rechtszaak betaalt voortaan de verliezer de kosten van de advocaat. Dit is een catastrofe voor verenigingen voor dierenbescherming!
Dierenbeschermingorganisatie BLID reageert daarmee op een arrest van 2 september van het Hof van Cassatie dat de verliezende partij de advocaat van de tegenpartij moet betalen.

 

Organisaties zoals BLID die veel betrokken raken in rechtszaken om de rechten van dieren te verdedigen kunnen de dupe worden van deze maatregel.

BLID vind dit zeer negatief voor verenigingen voor dierenbescherming, die moeten rondkomen van lidgelden en giften en temeer dat wij omdat nogal eens in het onrecht worden gesteld omdat het maar over dieren gaat. (zie dossiers GAIA Anderlecht en Ciney)

BLID is wel van mening, als zaken van dierenverwaarlozing en mishandeling worden aangepakt en op een eerlijke mannier zonder bedrog van dergelijke instanties, er weinig of geen zaken zullen zijn waar een dierenbeschermingen in hun onrecht zullen kunnen worden gezet.

Volgens BLID kan het arrest in die gevallen voor verenigingen die krap bij kas zitten een extra drempel zijn om naar de rechtbank te stappen. Daardoor zullen er vele wantoestanden met dieren niet meer aangepakt worden en zullen dierenverwaarlozing en mishandeling toenemen.

BLID vraagt parlementsleden die zich bezighouden met dierenwelzijn om deze maatregel niet te laten toepassen op de dierenbescherming.