Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID wil duidelijkheid scheppen voor het offerfeest 2006! Afdrukken E-mailadres

Dierenbeschermingsorganisatie BLID wil voor volgend jaar een eeuwige duidelijkheid scheppen voor het jaarlijkse offerfeest.
Een duidelijkheid die zowel aanvaardbaar zal zijn voor de dierenwelzijnsorganisaties, moslims, verkopers en gemeenten, deze laatste zouden er wel eens goed kunnen bij varen.
We mogen niet vergeten dat er voor 2006 twee offerfeesten zullen zijn 10 januari en 31 december.

 

BLID vind dat er steeds veel discussies en verwarringen zijn bij elke editie van het offerfeest.
De grootste misleiding is het kabinet Rudy Demotte voor Dierenwelzijn zelf. Richtlijnen geven en geen alternatieven bieden om de richtlijnen te kunnen uitvoeren, is niet de beste oplossing
In Houthalen denken ze eraan het verbod op thuisslachtingen tijdens het offerfeest aan te vechten voor de rechtbank.
Gemeenteraadslid en zelf moslim Mustafa Aytar (sp.a) is het beu dat elk jaar vlak voor het offerfeest de voorschriften gewijzigd worden.. Hij hoopt dat er voor het offerfeest in 2006 eindelijk eens duidelijkheid komt.

BLID zal GAIA aanzoeken om samen, een plan uit te werken en met onze bundel naar de desbetreffende ministers te stappen.
Het plan dat BLID nu al voor ogen heeft, houdt in dat er een oplossing zal worden uitgewerkt voor het vervoer van de schapen en de illegale thuisslachtingen. Daar kan ook het slachten onder bedwelming een initiatief van GAIA bij. Ook moet het duidelijk worden waar en hoeveel schapen er juist worden verhandeld, want daar is nu ook het raden naar door de officiële instanties.
Er zal van iedereen die meewerkt aan het Offerfeest een inspanning worden gevraagd. Maar uiteindelijk zal iedereen die het goed meent er zich kunnen in thuis vinden.

Ook willen wij dat buiten het offerfeest, de gewone particulier ook niet meer thuis mag slachten.
Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte stelt dat er in de periode van het offerfeest onder geen beding thuis geslacht mag worden, niet door moslims, en ook niet door de Belgen.Andere dagen mag het wel, dat begint toch te lijken op discriminatie en dat willen we niet.
Wij zijn van mening dat het slachten van een dier thuis steeds zonder bedwelming gebeurd en altijd pijnlijk is en voor iedereen een verbod moet blijven.
Dieren horen geslacht te worden door professionele en bekwame mensen, in een daartoe uitgeruste infrastructuur.

We hopen dat de desbetreffende ministers die we zullen aanzoeken en ons plan gaan voorleggen, eindelijk eens gaan luisteren naar een aanvaarbare oplossing. Eens deze oplossing is voorgelegd zullen wij ze dan ook naar buiten brengen.