Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

20 januari Offerfeest 2005 richtlijnen transport schapen. Afdrukken E-mailadres

Op 20 januari is het terug Offerfeest voor de moslimgemeenschap.
Duizenden schapen zullen terug verhandeld, vervoerd en ritueel geslacht worden.
Tijdens deze dagen gaat de aandacht van BLID naar het transport van deze dieren.
Wij proberen er op toe te zien dat de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden nageleefd.
Omdat de omvang van dit jaarlijkse ritueel zeer groot is kunnen wij en andere organisaties dit niet volledig aan.
Daarom geven wij graag de richtlijnen voor het transport van schapen. Zodat u zelf indien u inbreuken ziet, dit kunt laten vaststellen door de politie.
Wij willen dat de moslims ook het dierenwelzijn respecteren.

 

            III Het transport en het welzijn van de dieren


Tijdens het Offerfeest worden er veel schapen verplaatst. De eerste maatregel die getroffen moet worden op de dag van het feest maar ook en vooral tijdens de week die eraan voorafgaat, is erop toe te zien dat de reglementering betreffende het transport van dieren wordt gerespecteerd. De regels zijn de volgende:

1) Het transport mag enkel plaatsvinden vanaf de veehouderij (of de verzamelplaats) naar het slachthuis of naar een veehouder erkend voor die soort (dus nooit naar de particuliere woning);

2) Het transport moet plaatsvinden in een voertuig vergund door FAVV;

3) Tijdens het transport moet het schaap over voldoende plaatst beschikken om in een natuurlijke houding te staan en te liggen. De poten van het dier mogen in geen geval samengebonden zijn.

IN GELIJK WELKE OMSTANDIGHEID MAG HET TRANSPORT NOOIT PLAATSTVINDEN VAN DE VERKOOPPLAATST NAAR HET HUIS VAN EEN PARTICULIER INDIEN HIJ NIET ERKEND IS.

In het geval van de verkoop in het kader van het Offerfeest, echter, mogen particulieren, krachtens een afwijking, hun schaap vervoeren vanaf het verkooppunt naar het slachthuis in hun niet vergund voertuig. Ze mogen daarvoor hun eigen voertuig gebruiken, maar moeten er wel op letten dat de voorwaarden voor het welzijn van het dier tijdens het transport worden gerespecteerd.

Het schaap mag in geen geval in de koffer van de auto vervoerd worden.

De week voorafgaand aan het evenement is het ook nodig de controles betreffende het transport van schapen te verscherpen om de rechtstreekse verkoop in het huis van een particulier te vermijden.


Wij vragen indien u tegenstrijdige handelingen ziet zoals hierboven beschreven!
Aarzel dan niet dit te melden via het 101 nummer van de politie, geef een duidelijke beschrijving van de locatie, het voertuig en de inbreuk.
Indien u een inbreuk heeft gemeld aan de politie laat dit dan ook aan ons weten.