Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Illegale honden en katten verkoop op VT4. Afdrukken E-mailadres

BLID geeft tv zender VT4 gevraagd te stoppen met honden en katten te koop, te laten aanbieden op hun teletekstpagina’s.
Deze week werd BLID in kennis gesteld van deze praktijken. Zelf hebben we vastgesteld dat er hondenpups “Cavalier King Charles” en nog andere rassen aan dumping prijzen worden aangeboden.
BLID beroept zich de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14 augustus 1986 (B.S. 03.12.1986) gewijzigd door de wet van 4 mei 1995 (B.S. 28.07.1995).

 

Hoofdstuk III. - Handel in dieren

Artikel 11bis

Het is verboden reclame te maken, daarin begrepen het plaatsen van advertenties, met het oog op het verhandelen van diersoorten die niet voorkomen in de lijst aangelegd in toepassing van artikel 3bis, § 1.
De verbodsbepaling van het eerste lid betreft eveneens honden en katten, tenzij het gaat om advertenties in vaktijdschriften of wanneer de reclame wordt gemaakt door personen die een erkende instelling bezitten als bedoeld in artikel 5.

Artikel 12

Het is verboden honden en katten te verhandelen op de openbare weg, alsmede op markten, beurzen, salons, tentoonstellingen en bij soortgelijke gelegenheden evenals bij de koper thuis, tenzij in dit laatste geval het initiatief van de koper zelf uitgaat.
De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit het in het eerste lid ingestelde verbod uitbreiden tot andere soorten of categorieën van dieren. Hij kan evenwel ontheffing van dit laatste verbod verlenen voor het verhandelen op markten door personen die een erkende handelszaak voor dieren exploiteren.

Het hondenras “Cavalier King Charles” is ook het ras dat enkele maanden terug, door kinderen werd aangeboden op de rommelmarkt van Heist Op Den Berg en aan de zelfde prijs.
Waarschijnlijk zijn de aangeboden honden en katten van illegale kwekers.

Indien VT4 deze rubriek niet schrapt, zijn we genoodzaakt klacht in te dienen bij de federale overheidsdienst dierenwelzijn.