Extra aandacht voor paaskuikens! Afdrukken

BLID gaat deze week extra aandacht schenken aan handelszaken die gratis paaskuikens aan hun klanten geven.
Jaarlijks worden er wel hier en daar kuikens gratis weggegeven ter gelegenheid van Pasen. Meestal word dit gedaan voor kinderen die samen met hun ouders handelszaken bezoeken.
Maar wat men niet weet is dat de kuikens soms worden aangeboden aan mensen die er eigenlijk niks kunnen mee doen, maar uit vriendelijkheid en voor de kinderen durf men niet te weigeren.
En zo komt het natuurlijk dat op sommige openbare plaatsen kippenkolonies ontstaan door de paaskip, die in een later leven wel ergens wordt achtergelaten of die een eigen ongecontroleerd leven mag leiden.


Bij wet is het al enkele jaren verboden dat handelszaken die geen exploitatievergunning hebben of niet geschikt zijn voor de verkoop van pluimvee, deze dieren in hun zaak te hebben.
BLID verwijst naar artikel 36, 16° van 14 augustus 1986 (gewijzigd bij de wet van 26 maart 1993 en de wet van 4 mei 1995) die dit soort praktijken verbiedt.
Concreet wil dit zeggen dat er een inbeslagname kan gebeuren, waar paaskuikens op niet reglementaire mannier aanwezig zijn of verhandeld worden.


"We stellen vast dat weinig mensen, die paaskuikens aan hun klanten aanbieden, van dat verbod op de hoogte blijken te zijn. We trachten dan ook preventief op te treden", zegt BLID-Voorzitter Dirk Blanchart.