BLID dient bezwaar in bij de bestendigde deputatie van Oost-Vlaanderen. Afdrukken

BLID heeft vandaag klacht ingediend bij de bestendigde deputatie van Oost-Vlaanderen, tegen de vergunning die de gemeente Sint-Lievens-Houtem op proef heeft afgeleverd voor de exploitatie van een hondenkwekerij.

Volgens de vergunning mogen er 225 honden worden gehouden. In een eerste aanvraag diende de aanvragen een aanvraag in voor 450 honden.
BLID stelde toen in zijn bezwaren dat een kwekerij op deze schaal geen diervriendelijke kwekerij kan zijn.
Mede ook door het protest van de buren slankte de gemeente het aantal af naar 225 wat nog zeer veel blijkt te zijn.

Deze uitbating komt er in een oude varkenskwekerij.

BLID kon achterhalen dat deze kwekerij in wording, een bevoorrading zal worden voor een dierenzaak aan de rand van Brussel en vanwaar er ook honden naar het buitenland worden verhandeld.
BLID blijft gekant tegen kwekerijen van deze aard, omdat vele dieren er niet tot hun recht komen en de kans er in bestaat dat het eindpunt het dierenasiel wordt.