Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID niet geschrokken van gesjoemel met oormerken van runderen . Afdrukken E-mailadres

Wij houden aan onze uitspraken “wie vee verwaarloost hoort niet thuis in de landbouw, maar ook niet in de sector veehandel”
Het niet alleen bij de runderen dat er wordt gesjoemeld, maar ook bij de schapenhandel.

Wat gebeurd is in de kempen, is nog maar eens het bewijs dat voor sommige handelaars en dierenhouders, dieren gewoon een product zijn en geen levende wezens.
Als organisatie die zich bezig houd met inspectie(met gedreven mensen die gaan voor een beter dierenwelzijn) hebben we bij sommige werkingen en officiële controles toch onze vragen en bedenkingen.
Telken maal ondervinden wij dat er veel handelaars die overtredingen begaan uitstel krijgen van executie. Wij bedoelen daar mee dat vele handelaars van dieren er steeds van afkomen met administratieve boeten die ze blijkbaar graag betalen.
Uiteraard want de mishandelde en verwaarloosde dieren betalen de boete zelf, zo simpel is dat.

Bij dieren die er soms kreupel bij lopen, waar de handelaars of eigenaars zelf de oorzaak van zijn, krijgen ze nog de kans de dieren te laten oplappen.
Zij krijgen meestal de kans om hun activiteiten blijven verder te zetten.
Als organisatie vinden wij dat landbouwbedrijven en locaties waar dieren voor de handel worden gehouden, meer onaangekondigde controles moeten krijgen.


Wij vragen al lang de nul tolerantie en een totaal verbod nog met dieren te mogen omgaan, voor wie er inbreuken heeft op begaan.
Wij stellen als organisatie voor om het zelfde te hanteren als voor een chauffeur met een zwaar ongeval “ rijbewijs voor lange tijd kwijt” .Voor handelaars of eigenaars van dieren”activiteiten met dieren lange tijd geschorst”
Spijtig dat we het moeten zeggen maar de laksheid begint al bij sommige controleorganen, zoals het FAVV!