Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID heeft gebeld met gouverneurs. Afdrukken E-mailadres

BLID heeft deze voormiddag gebeld met alle gouverneurs van Vlaanderen.
Een telefoonronde naar elke provincie met een vraag voor medewerking, om onbeschutte dieren van de weides te laten halen.

BLID neemt contact op met de plaatselijke politie, op de locatie vanwaar er een melding wordt gemaakt dat er onbeschut dieren buiten staan, als we zelf niet onmiddelijk ter plaatse kunnen gaan.
Maar door de vele oproepen is dit nu onbegonnen werk om de juiste mensen te vinden in een politiekorps, die zich bezig houden met dierenwelzijn en die begrip tonen voor onze vraag.
Daarom heeft BLID in een telefonisch onderhoud met de gouverneurs gevraagd of zij aan de politiekorpsen de opdracht zouden geven om extra toe te zien waar er nog dieren nog onbeschut op de weide staan. En desnoods dieren van de weides te laten weghalen.


We hebben de gouverneurs erop gewezen dat er werk word gemaakt van een duidelijke wetgeving betreffende beschutting en bescherming tegen alle weersomstandigheden voor dieren, zowel voor winter als zomer, maar dat we nu nog veel te veel aan persoonlijke meningen zijn gebonden.
Door deze extreme koude wordt het ons zelf ook wat te veel en hebben we provinciale hulp nodig.
De reacties van de provincies waren nogal positief te noemen, volgens BLID-voorzitter Dirk Blanchart.