Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Zijn er nog eerlijke dierenartsen? Boerenbond moet wakker schieten! Afdrukken E-mailadres

Sinds de oprichting van BLID zijn er al veel zaken van dierenverwaarlozing al aan het licht gebracht.Het gaat echter niet goed met deel van de landbouwers en andere dierenhouders en dierenartsen komen doen of er geen vuiltje aan de lucht is.

Laatst ontdekte BLID een rund dat al twee maand met een fractuur aan de poot rond loopt te Moelingen, echt verantwoord kan men dit niet noemen, waarom laat een dierenarts dit toe?Een rundveehouder in Maasmechelen die het vertikt de hoeven van zijn pony te laten verzorgen, het dier heeft geen pijn volgens de dierenarts.Een ezeltje met vergroeide hoeven in Wetteren hoeft geen dringende verzorging volgens de eigenaar en de dierenarts.

Drie gevallen waar de dierenarts voor de kar is gespannen om de eer te redden.Dit is dierenverwaarlozing en dient te worden aangepakt.Het waarom van het in deze toestand een dier te laten rondlopen kan veel betekenissen hebben, maar het kan niet.

De bedoeling van BLID is dierenverwaarlozing de kop in te drukken. Overheidsdiensten die vroegen minder weet hadden van dierenverwaarlozing, worden nu vlugger in kennis gesteld en gevraagd op te treden. Dierenbeschermingsorganisatie BLID die wordt bestempel als pottekijkers en moeiallen is een onterechte uitspraak. Het zijn zij het die het niet goed doen met dieren, die ons de kans geven om in acties te schieten.

Begane fout met dieren, moet men als dierenhouder kunnen toegeven en beseffen dat men met levende wezens bezig is en men mag dit niet zomaar in het belachelijke trekken.We hebben er als organisatie begrip voor dat landbouwers klanten zijn van de dierenarts, maar aanvaarden niet dat dierenartsen hun klanten in bescherming nemen, voor iets minder dierenwelzijn.

Iedereen moet weten dat onze mensen ook kennis hebben van dieren of zelf met dieren omgaan (schapen, geiten, paarden en pony’s).Dierenartsen schermen zich af met hun lange staat van dienst en kennis, om op deze manier de dierenbescherming van zich af te schudden.Dierenartsen worden geacht steeds hun klanten goed in te lichten over het probleem van hun dier en diervriendelijke alternatieven voor te stellen.

Blijkbaar kunnen sommige dierenartsen daar niet aan voldoen en verwerpen ze voor een stuk hun deontologie.Onze werking blijkt voor enkele dierenartsen een rode lap op een stier te zijn, en noemen onze organisatie de verkliklijn.We weten dat de waarheid soms pijn kan doen, maar eerlijkheid en respect gaat boven alles en dat moet ook zo met dieren.

Dat het crisis is op vele landbouwbedrijven weet iedereen, maar er zijn er die van die crisis ook moeten leven zoals dierenartsen en daarom het afweersysteem tegenover onze organisatie ter bescherming van dierenhouders.Dit kan niet volgens BLID, dieren mogen alleszins niet de dupe worden van bedrijfseconomische malaise.Dierenartsen moeten op dergelijke bedrijven extra waakzaam zijn voor mogelijke inbreuken tegen het dierenwelzijn. En omgekeerd moeten veehouders altijd beseffen dat zij het lot van hun dieren niet enkel mogen overlaten aan de bedrijfsdierenarts.Uiteindelijk blijven veehouders en andere eigenaars van dieren de eindverantwoordelijke voor hun dieren.

Ook de boerenbond de organisatie voor de boeren moet hun verantwoordelijkheid opnemen.

De boerenbond komt steeds naar buiten met bedrijven die gezond en welgesteld zijn, om het imago van de landbouw te tonen. Dit is een verkeerd beeld want in werkelijkheid ziet het er soms heel anders en ernstiger uit op een landbouwbedrijf.

Krijgen de landbouwers die aan lager wal zijn geraakt nog aandacht van de boerenbond?

Deze landbouwers leven meestal in een vergeet hoek en moeten ploeteren met de weinig middelen die ze nog hebben, waardoor de dieren ook het slachtoffer van worden.Dierenhouders in problemen moeten begeleid worden en desnoods moet er een ingreep gebeuren.

Landbouwers diep in de problemen moeten verplicht worden te stoppen. Hen mag geen kans meer worden geboden dieren wetens willens te verwaarlozen, wat ook de achtergrond er mogen van zijn.Ook landbouwers op hoge leeftijd dienen tijdig te stoppen met hun activiteiten. Deze mensen kunnen niet meer mee met het moderne boerenleven. Deze zijn soms ook niet meer begaafd om dieren op een fatsoenlijke manier te verzorgen.