Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID vraagt meer openheid aan de officiële instanties belast met dierenwelzijn. Afdrukken E-mailadres

In een reactie op het ontslag van een agent van het voedselagentschap, in de marge van het onderzoek naar de oormerkenfraude, vragen wij als organisatie voor dierenwelzijn meer openheid.

BLID neemt iedere zaak van dierenverwaarlozing of mishandeling ernstig vooraleer deze is onderzocht.

Vele van deze meldingen worden door BLID zelf opgelost en heeft men nauwelijks of geen hulp nodig van de FOD of het FAVV.

Zaken met echter een grote weerspannigheid of die er zouden kunnen toe leiden, dat dieren moeten worden in beslag worden genomen, worden doorgegeven aan de FOD of FAVV.

Wij dienen te stellen dat de vele mensen de weg naar ons hebben gevonden, om dergelijke niet kunnende praktijken die gebeuren met dieren aan onze organisatie melden. En dat de mensen weten dat ze bij ons buiten schot worden gehouden.

Het valt ons echter wel op dat van de zaken die wij als organisatie doorgeven, aan de officiële instanties er niet altijd een antwoord terug komt van het resultaat van hun optreden, als er dan eigenlijk wel is opgetreden?

Wij vinden dat meldingen die door een officieel verschenen vzw in het staatsblad, aan deze instanties worden gedaan, mogen worden beantwoord met een duidelijk verslag.

Men krijgt wel eens een antwoord maar niet door alle PCE eenheden, vandaar dat we denken dat sommige eenheden liefst geen pottenkijkers wensen, om zou hun eigen menig, gedacht te mogen en kunnen doen bij dergelijke zaken.

Onze organisatie heeft op dit ogenblik “mogelijk” weet van een grote illegale slachter en van een bedrijf waar er zou kunnen worden gesjoemeld met de bloed afname van rundieren bij verhandeling.

Deze zaken zijn doorgeven aan de officiële instanties, maar wij denken dat wij er nooit meer iets zullen van horen van wat het resultaat was van onze melding.Vandaar dat we ook niet kunnen weten of er wel degelijk werk wordt gemaakt van onze meldingen?

We zijn er van overtuigd dat niet alles word behandeld zoals de letter van de wet het voorschrijft en dit kan niet volgens ons. Daarom vragen we meer openheid en overleg van de instanties die begaan zijn met dierenwelzijn en wie niet eerlijk is in zijn betrekking, tegenover dieren en hun welzijn moet er uit!

Wij hebben recht op een waardig antwoord en een dialoog moet mogelijk zijn, wie dit niet kan of doet, is niet betrouwbaar!