Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Medewerkster van BLID aanvallen! Afdrukken E-mailadres

Tijdens een opdracht voor toezicht van dierenwelzijn is een medewerkster van BLID deze vooravond aangevallen door een eigenaar van ezels die de verantwoorde opmerking niet pikte.
Het was in de Jabbekestraat te Wetteren waar er zich op een stuk weide ezels bevinden met hoeven die niet verzorgd zijn.

De medewerkster die zich kenbaar maakte aan de eigenaar en hem vroeg of de hoeven van de ezels konden worden verzorgd, hing als een wild beest te keer tegen onze medewerkster.

De medewerkster van BLID die erg onder de indruk was van het voorval met de eigenaar van de dieren, vroeg onmiddellijk bijstand aan het bestuur van BLID, om de zaak daar rond te krijgen.Toen de bijstand eraan kwam werd ook de wagen van BLID omsingeld en vloeide er de ene scheldpartij na de andere, aan het adres van de BLID medewerkers.

Uit veiligheid is er ook bijstand van de politie van Wetteren geweest.

Het niet verzorgen van de hoeven van de dieren valt onder de wet van 14 augustus 1986 en kan er toe leiden dat een dier op zekere tijd beperkt wordt in zijn bewegingsvrijheid en pijnen ondergaat.

Wet van 14 augustus 1986

Artikel 4

§ 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.

§ 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld.
Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften.

Onze organisatie had deze avond ook al contact met de FOD die ook niet te spreken was over het voorval.

BLID pikt het niet dat hun medewerkers, die enkel maar een verzorging van dieren vragen worden uitgescholden.
Buiten deze hoog oplopende discussie zullen de hoeven van de dieren toch moeten worden verzorgd.
Deze persoon werd vorig jaar ook als eens door BLID gevraagd de hoeven van zijn dieren te verzorgen, maar toen gebeurde dit telefonisch omdat er niemand thuis was.