Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Inbreuken op dierenwelzijn mogen niet uit het strafwetboek! Afdrukken E-mailadres

Sinds 1 april moeten ambtenaren benoemd door de gemeenteraad, die zelfs geen jurist moeten zijn optreden voor dierenwelzijn en dit voor: een huisdier die kwaadwillig is gedood of zwaar verwond, tegen iemand die kwaadaardig dieren laten rondzwerven enz……..

BLID vind dat inbreuken op dierenwelzijn niet uit het strafwetboek mogen worden geschrapt.
We zijn er niet gerust in en vinden dat inbreuken op dierenwelzijn, bevoegdheden van de rechterlijke macht en correctioneel moeten blijven.
Enkel de gerechtelijke procedures kunnen de nodige waarborg bieden voor een eerlijke bestraffing.
Ambtenaren benoemd door de gemeenteraad, die zelfs geen jurist moeten zijn, zullen nu moeten optreden voor: een huisdier die kwaadwillig is gedood of zwaar verwond, tegen iemand die kwaadaardig dieren laten rondzwerven enz……..

Nog straffer is dat het kwaadwillig doden van een huisdier omschreven word als zijnde een klein feit? En dat de politie en justitie er zich helemaal niet meer mee bezig houd.
We vrezen voor de vriendjes politiek op sommige gemeenten en vermoeden dat niet alle feiten zullen worden behandeld, door de ambteanaar .

Indien deze schrapping uit het strafwetboek is gebeurd om justitie te ontlasten, dan zijn wij als dierenbeschermingsorganisatie vragen de partij dat om zelf in de toekomst zelf officieel te mogen optreden om inbreuken op dierenwelzijn te laten verbaliseren, alsnog BLID-voorzitter Dirk Blanchart.
Persoonlijk hebben we dat er ook wel voor over, om 40 uren politieschool te volgen, zoals de ambtenaren zullen moeten doen.