Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Het recht op een gezelschapsdier. Afdrukken E-mailadres

Parlementslid Magda De Meyer diende in 2004 een resolutie in die stelt dat iedereen recht heeft op een gezelschapsdier. Deze resolutie wordt dinsdag 31 mei besproken in de Commissie voor volksgezondheid.

BLID bracht het recht op een gezelschapsdier ter sprake in 2003. Na een woningbrand zocht een gezin uit Mechelen een nieuwe thuis. Het OCMW kon echter geen woning voorzien omdat het gezin een hond had. BLID is het hier niet mee eens en vindt dat iedereen recht heeft op een huisdier, ongeacht woonplaats of gezondheidstoestand. Daarom zou elk overheidsgebouw (ziekenhuizen, sociale woningmaatschappijen, rust- en verzorgingstehuizen) voldoende ruimte moeten voorzien waar huisdieren toegelaten zijn.

Dieren oefenen een gunstige invloed uit op onze levenskwaliteit. Ze bevorderen zowel de fysieke als de geestelijke toestand van de mens. Vooral het bezoekrecht voor huisdieren in ziekenhuizen is zeer belangrijk, men heeft al bewezen dat dit het welzijn van de patiënten verhoogt. Momenteel weigeren ziekenhuizen dieren omwille van hygiënische redenen. Maar mits het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen kan het perfect mogelijk gemaakt worden.
Ook bejaarden die hun vertrouwde woning moeten inruilen voor een plekje in een rust- of verzorgingstehuis, moeten de kans krijgen hun huisdier mee te nemen. Voor vele bejaarden betekent een huisdier een trouwe gesprekspartner. Tenslotte is het onaanvaardbaar dat sociale woningmaatschappijen huisdieren weigeren. Mensen die het financieel niet breed hebben mogen niet gediscrimineerd worden en hebben evenveel recht op een gezelschapsdier als een ander.

Elders in Europa (Frankrijk, Nederland, Wales...) zijn huisdieren al toegelaten in een aantal rust- en ziekenhuizen en dit met veel succes. Als we dan bedenken dat minstens één op twee gezinnen in België een huisdier heeft, kunnen we besluiten dat ook ons land behoefte heeft aan dergelijke voorzieningen!
BLID hoopt dat de resolutie die dinsdag besproken wordt leidt tot een soepeler beleid inzake gezelschapsdieren in overheidsgebouwen.