Paarden in Lokeren dreigen om te komen. Afdrukken

In een weide aan de Calaignestraat in Lokeren dreigen drie paarden om te komen van dorst. Vorig jaar stierf er op deze weide al een paard van dorst en honger. Het dier lag dagenlang dood in de weide tussen de drie nog levende paarden. De eigenaar had toen al een verbod voor het houden van dieren wegens eerdere verwaarlozingen.

Dit weekend ging BLID de toestand bekijken. De drie paarden lijden gebrek aan drinken. Eén van hen vertoont tekenen van ondervoeding. De weide zelf is volledig kaal en biedt geen enkele voedingswaarde. De paarden dienen dus bijgevoederd te worden, maar na rondvraag in de buurt stellen we vast dat de paarden geen eten of drinken krijgen.

De politie van Lokeren stelde een eerste proces-verbaal op van de verwaarlozing en zorgde er op vraag van BLID voor dat de paarden water kregen. De eigenaar, momenteel zonder vaste verblijfplaats, is onvindbaar voor de politie.

BLID zal een aanvraag tot inbeslagname indienen bij de FOD.