Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID wil strengere aanpak van hormonenhandelaars Afdrukken E-mailadres

In het kader van de internationale hormonenzwendel tussen België, Frankrijk en Spanje werden begin juni in 41 Vlaamse landbouwbedrijven restanten van verdachte kruidenmengsels gevonden. Een honderdtal dieren werd positief getest op hormonen. Hiervan werden 60 dieren opgehaald en afgemaakt.

Hormonen zorgen voor een hogere productie van vlees en melk, maar houden gezondheidsrisico's in voor de mens. Vlees of melk dat met hormonen werd geproduceerd mag in de EU dus niet verhandeld worden. Daarom worden strenge controles uitgevoerd. Naast de gerechtelijke vervolging krijgen landbouwers die een inbreuk op de hormonenwetgeving plegen het H-statuut, wat betekent dat ze een jaar lang uiterst streng gecontroleerd worden. De positief geteste dieren worden afgemaakt, dus het gevaar voor de mens is geweken. En daarmee is de kous af.

Of toch niet?
Want laten we ook eens even stilstaan bij de slachtoffers van deze menselijke misdaden: de dieren. Ze worden massaal afgemaakt, terwijl de daders hun wanpraktijken doodleuk kunnen voortzetten zodra de controle op hun bedrijf afzwakt. De dieren worden te vaak bekeken als een product, onder het mom van het economisch belangen van de vleesindustrie.

Daarom neemt BLID het op voor de dierlijke slachtoffers.
Onze organisatie pleit er voor dat iedereen die een inbreuk op de hormonenwetgeving pleegt, voorgoed verboden wordt nog actief te zijn in de landbouwsector.
Een logische strafmaatregel volgens BLID. Want dieren die positief getest worden op hormonen moeten helaas afgemaakt worden. Wel, laten we dan consequent zijn en ook de rotte appels die deelnemen aan de hormonenzwendel voorgoed elimineren uit de vleesindustrie!