Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Hondenkwekerij krijgt vergunning Afdrukken E-mailadres


Vorig jaar diende een echtpaar uit Sint-Lievens-Houtem een vergunningsaanvraag in bij het gemeentebestuur voor een kwekerij van 450 honden en 50 katten in een voormalige varkensstal.
Onder druk van BLID en 31 klachten van buurtbewoners werd het aantal nadien door de aanvrager verminderd naar 225 honden.
BLID diende een reeks terechte bezwaren in tegen deze kwekerij:

Reden van het bezwaar die door BLID waren ingediend:

1. De aanvrager spreekt van 450 honden en 50 katten, dus er kan gesteld worden dat het enkel om een commerciële uitbating gaat.
2. Er kan geen enkel verband worden gelegd op een kwaliteitsuitbating die de bevordering van een bepaald ras zou verwezenlijken.
3. Gezien de massale invoer van uit het buitenland kunnen we stellen dat er geen enkele nood is aan honden in België.
4. Gezien de massale invoer van het buitenland en de daarbij horende lage prijzen, zijn onze eigen gekweekte honden gedoemd om getransporteerd te worden naar het buitenland (Frankrijk), met dierenleed tot gevolg.
5. Gezien het grote aantal kan men stellen dat het niet om een hondenkwekerij gaat, maar om een hondenfabriek waar het dierenwelzijn niet tot zijn recht zal komen. Door het hoge aantal kan een overaanbod ontstaan waardoor laboratoriums de eindbestemming van de dieren zouden kunnen worden.
6. Door de massale kweek en de vele verwaarlozingen bestaat er ook een grote kans op overvolle dierenasielen.


Uiteindelijk heeft de Bestendigde Deputatie van Oost-Vlaanderen beslist om een milieuvergunning toe te kennen op proef. Hier zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Zo mogen er nooit meer dan 225 honden worden gehouden en is het verboden de honden buiten te laten lopen.

Sint-Lievens-Houtem staat alweer eens op de kaart als voorbeeld van dierenwelzijn. Terwijl de asielen overvol zitten laat het gemeentebestuur het toe dat er een extra bevoorradingspost wordt vergund.