Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Prognose van BLID blijkt uit te komen: “Limburg scoort slecht op het houden van dieren”. Afdrukken E-mailadres

 

In Limburg is opnieuw een geval van zware dierenmishandeling aan het licht gekomen, meer dan 100 verwaarloosde dieren in beslag. Dit maal op een boerderij in Gelinden, bij Sint-Truiden,
Na twee jaar werking van BLID, zien we dat de meeste meldingen van dierenverwaarlozing uit Limburg komen. Ook de boerderij in Gelinden stond via buurtbewoners al op onze lijst.

BLID klaagt het al langer aan dat Limburg slaks is in het houden van dieren. Dieren kunnen er worden gehouden met een minimum aan leefomstandigheden en weinig of geen controle.
Het lijkt er op dat Limburgers nog kunnen boeren en dieren houden zoals jaren terug

BLID speelt kort op de bal maar wordt niet steeds gehoord door politie of federale overheid.
Ook ondervinden wij als organisatie, als we dergelijk feiten doorgegeven, aan de officiële instanties, dat we weinig of geen resultaten terug krijgen.
Vandaar dat we op zo een manier worden uitgeschakeld en niet kunnen vaststellen of er verbetering is gekomen voor de dieren, waarvan wij vaststelden of vermoeden hadden dat er problemen waren .
BLID vindt dat het recht tot controle en de kennis van dieren door een vzw, niet mag verloochend worden door officiële instanties. En denkt er sterk aan dit probleem te laten aankaarten bij minister voor dierenwelzijn Rudy Demotte.

Ook het gerecht speelt een grote rol in de verbetering van het dierenwelzijn. In de meeste gevallen worden de in beslag genomen dieren, door het gerecht terug aan de eigenaar toe gewezen, En dit zou in de toekomst niet meer mogen gebeuren.
Bij een minste inbreuk op de dierenwelzijnwetgeving, moeten de activiteiten van de diegene die de inbreuk pleegde worden gestopt.