Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Landbouwer uit Gelinden laat zich begeleiden door dierenbescherming Afdrukken E-mailadres

De eigenaar uit Gelinden, wiens dieren in beslag genomen werden wegens verwaarlozing, laat zich in de toekomst begeleiden door dierenbeschermingorganisatie BLID. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de Federale overheiddienst Dierenwelzijn en Cites.

BLID betreurt het nog steeds dat enkele dieren opnieuw worden toegewezen zijn aan de eigenaar van de dieren.

Maar wijsheidshalve leggen wij ons bij deze beslissing neer omdat we informatie kregen ter verduidelijking betreffende deze beslissing. Deze informatie willen we niet publiekelijk te grabbel gooien, maar we verzekeren dat het niet om onfrisse praktijken gaat.

Een procedure opstarten voor de rechtbank met als eis de dieren terug naar het asiel te halen, kan ook maanden duren en BLID wil niet dat de dieren ontglippen aan het oog van de dierenbeschermingen en wou een verdere controle van een dierenbescherming. BLID stelde in eerste instantie voor dat de medewerkers van het dierenasiel te St-Truiden deze controles zou uitvoeren. Maar gezien de spanningen tussen het asiel en de eigenaar besloot BLID deze taak op zich te nemen.

Na lange onderhandeling tussen BLID en de Federale overheid Dierenwelzijn en Cites werd met toelating van de eigenaar beslist dat BLID zal optreden voor de dierenbeschermingen en op onaangekondigde tijdstippen het welzijn van de dieren bij de landbouwer zal controleren. De landbouwer verbindt zich ertoe de BLID-inspecteurs toegang te verlenen tot alle locaties waar de dieren verblijven. Op die manier blijven de dieren onder controle van de dierenbeschermingen. Indien BLID opmerkt dat er onregelmatigheden of tegenwerkingen van de eigenaar opduiken, zal de federale overheid worden ingeschakeld en heeft de landbouwer zijn kans verkeken.

BLID wil de landbouwer begeleiden in zijn omgang met dieren en de dieren behoeden tegen een tweede verwaarlozing. Onze organisatie zal ook contact houden met het dierenasiel van St-Truiden. Wij willen op een onpartijdige mannier een betrouwbare informant zijn van het asiel, zodat dat ook deze mensen het contact met de dieren niet verliezen. Volgens BLID is dit een unicum in België.