Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Politie Aalst stelt proces-verbaal op tegen BLID Afdrukken E-mailadres

Twee agenten van de politie Aalst hebben proces-verbaal opgesteld tegen dierenbeschermingsorganisatie BLID.
BLID is erg verontwaardigd.

In mei kreeg BLID een klachtmelding over twee pony's zonder drinkwater aan de Dendermondsesteenweg te Aalst. Inspecteurs van BLID stelden even later ter plaatse het gebrek aan drinkwater op de weide vast. De politie van Aalst werd ingelicht, de eigenaar van de dieren kon worden opgespoord en de dieren kregen het nodige drinkwater.

In juni ontving BLID opnieuw een melding over dezelfde weide en hetzelfde probleem. Om tijd te besparen lichtte BLID de politie van Aalst telefonisch in over deze melding. We vroegen of zij even een kijkje wilden gaan nemen aan de Dendermondsesteenweg.
Maar bij aankomst aan de weide stelde de politie vast dat er wel water aanwezig was. Blijkbaar had iemand, tijdens de communicatie tussen BLID en de politie van Aalst, de pony’s toch drinkwater gegeven.

We zijn nu een maand later en wat blijkt? De dienstdoende agenten stelden een proces-verbaal op tegen BLID voor een zogenaamd nutteloze oproep! Dit is een regelrechte aanval op BLID! En dat terwijl we altijd proberen om goede contacten op te bouwen met officiële instanties die het dierenwelzijn mee kunnen bevorderen. We proberen steeds correct en volgens de wet te handelen. Politieagenten vragen BLID zelfs om raad bij problemen in verband met dieren. Daarom betreurt BLID dit proces-verbaal. We zijn enorm ontgoocheld in deze Aalsterse politieagenten!

Update: 08 augustus 2005

Nadat er in de media negatieve en onjuiste uitspraken zijn gedaan door politiewoordvoerster Anneke Savoye, vraagt BLID een onderhoud met korpschef Bergmans.

Volgens onze gegevens is de tussenkomst van de politie van Aalst, op vraag van BLID, voor dergelijke feiten van dierenverwaarlozing tot dit ogenblik nog maar zeer miniem geweest.
Bij een tussenkomst van de politie blijven de medewerkers van BLID steeds ter plaatse om hun recht aan te tonen en eventueel de politie bij te staan als het gaat om de kennis van de wetgeving.

De schade die BLID is aangedaan door de woordvoerster is enorm.
Onze organisatie is door de foutieve berichtgeving belachelijk gemaakt bij hen die een loopje nemen met het dierenwelzijn.

Pers artikel Het Laatste Nieuws

Pers artikel Het Volk/Nieuwsblad
Onze organisatie mocht vandaag al eerste reactie ontvangen van een raadslid:

Raadslid Keytsman reageert ontzet. "Dit is niet meer ernstig! Eerst lezen we in de krant dat BLID nutteloze oproepen verricht, daarna lezen we dat BLID terecht een melding aan de Aalsterse politie doorgeeft." aldus het raadslid. "Zeggen van een vrijwilligersorganisatie dat ze herhaaldelijk loze meldingen doet, is geen klein bier. Dat zijn serieuze beschuldigingen die het imago zwaar aantasten. Ik heb dan ook het College van Burgemeester en Schepen geïnterpelleerd."

Els Keytsman, gemeenteraadslid Groen! Aalst

De interpellatie
Ook de charmezanger uit Denderleeuw en tevens peter van BLID Christoff, samen met zijn zus Lindsay die meter is geven hun reactie:

We hebben het artikel deze morgen in de krant gelezen (Het Laatste Nieuws)
Een schande!!

Groetjes
Christoff & Lindsay