Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

FEDERALE OVERHEID DIERENWELZIJN NEEMT GEEN CONCRETE Afdrukken E-mailadres

De verwaarlozing van drie paarden en een veulentje aan de Heirbaan te Laarne, blijkt na bijna drie weken nog niet opgelost te zijn. De paarden lopen terug zonder drinkwater en voeding. Drie weken terug liet BLID proces - verbaal opstellen tegen de eigenaar van de paarden, omdat zijn dieren verdorst en hongerig op een verlaten weide rondliepen. De brandweer zorgde er voor dat de paarden van drinkwater konden genieten. BLID waarschuwde de federale overheid dierenwelzijn om het probleem van verwaarlozing vlug op te lossen. Meerdere controles van een federale dierenarts, die bevestigt dat de paarden ondervoed zijn, blijken geen vooruitgang te boeken. Deze dierenarts besliste ook om de paarden te laten weghalen en over te brengen naar een asiel voor paarden, maar deze beslissing wordt steeds herbeslist door zijn overste.

BLID-voorzitter Dirk Blanchart reageert woedend: “Drie weken duurt het al om een beslissing te nemen. Terwijl de eigenaar het vertikt enige medewerking te verlenen aan de officiële instanties, maar wel dreigde met een klacht tegen BLID. Vandaag hebben we ook het kabinet van minister Demotte ingeschakeld, om zich over de tegenwerkende beslissing van de federale ambtenaar te buigen. Het gaat hier om een strafbaar feit en de overheid kan onmiddellijk ingrijpen, door artikel 42 § 2. van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14 augustus 1986 (B.S. 03.12.1986) gewijzigd door de wet van 4 mei 1995 (B.S. 28.07.1995) toe te passen.”

BLID en de politie van Wetteren voelen zich belachelijk gemaakt: Alles wijst op dierenverwaarlozing, maar door het niet-strenge optreden van de federaal ambtenaar van dierenwelzijn kan de eigenaar van de dieren laten uitschijnen dat er niks aan de hand is. De politie is wel van plan te blijven optreden tegen dierenverwaarlozing en wil dat van deze zaak werk wordt gemaakt.