Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

FEDERALE OVERHEID NEEMT NIEUWE MAATREGELEN VOOR WELZIJN DIEREN OP VEEJAARMARKT SINT–LIEVENS–HOUTEM Afdrukken E-mailadres

Op de eerstvolgende editie van de veejaarmarkt van Sint–Lievens–Houtem wordt een speciaal aangepast aanbindsysteem ingevoerd dat zoals de wet voorschrijft de runderen toelaat in een natuurlijke houding te staan en te liggen. Ook komen er zones waar de dieren zonder de aanwezigheid van de marktbezoekers kunnen gelost en geladen worden. Verder moet beter toegezien worden op de drinkwatervoorziening. De toezicht uitoefenende dierenartsen zullen gebruik moeten maken van een door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) opgestelde checklist. Ze zullen ook schriftelijk moeten verklaren dat ze geen professionele banden hebben met de veehandelaars op de veejaarmarkt. Deze beslissingen van de bevoegde federale overheid werden aan de vertegenwoordigers van GAIA en BLID meegedeeld tijdens een overleg op het kabinet van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte, bevoegd voor dierenwelzijn, in aanwezigheid van de burgemeester van Sint–Lievens–Houtem.

BLID en GAIA reageren tevreden. Zij dringen al langer aan op deze maatregelen, die absoluut nodig zijn voor het dierenwelzijn. De burgemeester verklaarde tijdens het overleg dat hij de federale overheidsbeslissingen zal uitvoeren.
Vorig jaar stelden de waarnemers van beide verenigingen vast dat vele runderen veel te kort aangebonden waren en ondanks de wettelijke verplichting onmogelijk in een natuurlijke houding konden liggen en staan. Ook het lossen en het laden van de dieren temidden van het publiek leidde tot ernstige problemen. In die omstandigheden is het niet mogelijk de dieren ongehinderd en zonder gevaar naar hun staan– en ligplaatsen te leiden.
GAIA–voorzitter Michel Vandenbosch kaartte de zaak aan op het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), waarin hij zetelt. Het FAVV onderzocht de klachten van BLID en GAIA over de structurele tekortkomingen van de veejaarmarkt en gaf er het gepaste gevolg aan.
BLID–voorzitter Dirk Blanchart: 'De wet moet nageleefd en het dierenwelzijn gegarandeerd worden. In alle redelijkheid, meer vragen we niet. Maar minder aanvaarden we ook niet'.
Binnenkort overleggen het kabinet van minister Demotte en het FAVV verder met GAIA en BLID en met de organisatoren van de veejaarmarkt over goede afspraken, over de communicatie met dierenartsen en politie, en over de wijze van optreden tegen wie de regelgeving niet naleeft en het gevolg dat daaraan gegeven wordt.