Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

VERWAARLOOSDE PAARDEN TE LAARNE IN BESLAG GENOMEN Afdrukken E-mailadres

Net geen twee maanden nadat BLID klacht indiende tegen een paardeneigenaar uit Kalken, zijn de drie paarden en het veulen in beslag genomen.

De paarden werden begin september door onze organisatie gevonden op een afgelegen weide aan de Heirbaan in Laarne. De paarden hadden niks te eten op de weide en twee van hen vertoonden duidelijk tekenen van ondervoeding. De politie van Wetteren liet ook de brandweer aanrukken met drinkwater.
De eigenaar ontkende ten stelligste dat er iets mis was met zijn paarden. In de door hem bijeengeroepen pers beweerde de eigenaar dat er van verwaarlozing geen sprake was en dat BLID enkel aan pesterijen deed. Hij zei dat hij klacht zou indienen tegen onze organisatie.
BLID volgde de toestand van de dieren nauwlettend op en we stelden nog meerdere malen vast dat ze geen drinkwater hadden.

Later werden de paarden van de weide gehaald en BLID vermoedde dat de zaak was opgelost door de dienst Dierenwelzijn en Cites. Onze organisatie werd niet meer geïnformeerd over de toestand van de paarden. De paarden, die al een hele tijd niet meer te zien waren, waren overgebracht naar een andere weide maar stonden nog steeds onder de hoede van diezelfde eigenaar.

Maar eind deze week ontvingen we terug berichtgeving betreffende de paarden. Ze waren opgemerkt langs de Provinciebaan in Kalken. Onmiddellijk nam BLID terug contact op met desbetreffende diensten. Zij bevestigden ons dat het inderdaad ging om de paarden waar BLID het al eens voor had opgenomen in Laarne. Dus gisteren ging BLID de paarden terug bezoeken. We troffen hen aan op een onverzorgde weide met weinig voedingswaarde.
De toestand van de paarden was na meer dan een maand nog steeds niet verbeterd, het paard met veulen zag er zelfs nog slechter uit.

Gisteren laat in de namiddag bereikte ons het bericht dat de paarden in beslag zijn genomen en overgebracht naar een dierenasiel. Gelukkig is er dus nu eindelijk ingegrepen, al vindt onze organisatie dat dit veel vlugger had moeten gebeuren. Dieren hoeven niet te lijden door nalatigheid van de eigenaars.