Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

HONDEN EN KATTEN VAN DIERENVERWAARLOZING BIJ BOER IN GELINDEN MOGEN IN ASIEL VAN SINT-TRUIDEN BLIJVEN Afdrukken E-mailadres


Het Comité MIKY, twee weken terug opgericht door BLID, GAIA en BITE BACK als ondersteuning van het DIERENASIEL SINT-TRUIDEN in de zaak van de dierenverwaarlozing in Gelinden, is bijzonder opgetogen over de beslissing van de rechter in kortgeding.

De Hasseltse rechter heeft in kortgeding de eis afgewezen van een 52-jarige landbouwer uit Gelinden bij Sint-Truiden en zijn dochter om twaalf honden en vier katten terug te krijgen. Deze oordeelde dat de in juli in beslag genomen honden en katten van de boer in Gelinden niet terug moeten naar de eigenaar, die ze zwaar verwaarloosd had. De honden waren er heel erg aan toe. Miky en de andere lotgenoten mogen van de rechter in het dierenasiel van Sint-Truiden blijven, alwaar ze al twee maand worden verzorgd.

Het was de man bij wie de dieren in beslag genomen waren, die het kortgeding had aangespannen tegen de burgemeester van Sint-Truiden. De inspectiedienst Dierenwelzijn van het ministerie van Volksgezondheid had de periode van in beslag name niet verlengd, en daarom besliste de burgemeester dat de dieren onder geen beding terug mochten naar de boer en in het dierenasiel moesten blijven. Dat is onwettig, voerde de boer aan, en strijdig met de regels van behoorlijk bestuur, maar daar ging de kortgedingrechter niet op in. Ook het argument van vervreemding tussen eigenaar en dieren, als er gedurende meer dan twee maanden geen contact meer was, werd van tafel geveegd.

De actie van vorige week donderdag die het Comité MIKY voerde aan parket van Hasselt, moet toch zijn vruchten hebben geleverd. Een delegatie overhandigde toen 85000 handtekeningen aan eerste substituut Kathleen Lenaers. Het comité MIKY vroeg snelrecht voor de dieren. En wil dat de dieren onder geen beding teruggaan. Met deze uitspraak is er weer een belangrijke stap gezet tenvoordele van de dieren.

De betrokken boer gaat in beroep en dit zou volgen onze organisatie niet meer mogelijk mogen zijn in rechtzaken voor dieren. Een inbeslagname doet men niet onder de vorm van betwistingen, het zijn duidelijke aangetoonde feiten waar een discussie overbodig is, als nog BLID-voorzitter Dirk Blanchart.