BLID trekt efficiëntie administratieve boetes in twijfel Afdrukken

Om overtredingen op het dierenwelzijn efficiënter te bestrijden wordt er vanaf november 2005 een nieuw systeem van administratieve boetes ingevoerd. De processen-verbaal zullen vanaf dan rechtstreeks bij het Ministerie van Volksgezondheid terechtkomen in plaats van bij het parket. Op die manier kan het ministerie zelf een boete opleggen. BLID keurt dit nieuwe systeem niet helemaal af, maar bekijkt de situatie toch met een kritisch oog.

Onze organisatie vraagt zich af of er geen misbruik zal gebeuren. Diegenen die het niet nauw nemen met dierenwelzijn komen er in dit nieuwe systeem misschien nogal gemakkelijk vanaf. Ten eerste kunnen de tarieven van de administratieve boetes vrij laag zijn. Ten tweede ontlopen de daders een verbod op het houden van dieren. Na het betalen van de boete kunnen ze hun wanpraktijken namelijk gewoon verder zetten. De boetes op zich schrikken niet genoeg af en het nieuwe systeem lijkt ons dus niet doeltreffend. Of hetzij dat het Ministerie van Volksgezondheid hun tanden zal laten zien.

Indien het om een zeer ernstige inbreuk op het dierenwelzijn gaat, zou de zaak wel aan het parket worden doorgegeven. Maar hier rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag: Wanneer is een inbreuk ernstig genoeg om aan het parket te worden doorgegeven? Wie bepaalt de graad van ernst van de inbreuken?

Vanaf nu zullen de dierenartsen-inspecteurs van de overheidsdiensten de boetes bepalen. Maar onze organisatie vraagt zich af of zij de dierenverwaarlozingen vanuit hun opleiding niet te technisch gaan beoordelen. Zullen ze wel voldoende rekening houden met de situatie en toestand van de dieren? Of gaan ze plat gaan voor de argumenten van de eigenaars?