Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

FAVV: Het Voedselagentschap reageert op de beschuldigingen van BLID Afdrukken E-mailadres


Het Voedselagentschap ontkent ten stelligste dat, zoals de
vertegenwoordiger van BLID, de Belgische Landelijke Inspectiedienst
voor Dierenwelzijn, de heer Dirk Blanchart in kranteninterviews
beweert, klachten over verwaarlozing bij nutsdieren zoals runderen en
schapen niet goed zouden opgevolgd worden en dat de diensten van het
FAVV onderbemand zijn.

De bevoegdheid over de wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt gedeeld met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Tussen beide diensten bestaat op dit vlak een duidelijke taakverdeling.

De FOD bepaalt het beleid in verband met dierenwelzijn. Het voedselagentschap kan tijdens de controles op de bedrijven eveneens controles op het dierenwelzijn uitvoeren. In totaal werden in 2004 bij de verschillende diersoorten 4761 controles uitgevoerd op dierenwelzijn. Hierbij werden 58 processen-verbaal opgemaakt.

Klachten over dierenwelzijn, of deze ons bereiken via burgers, de politie of andere instanties zoals BLID worden steeds met de nodige zorg behandeld. De bescherming en het welzijn der dieren maakt het gehele jaar door deel uit van de dagelijkse werking van het Voedselagentschap.

Tot slot uit het Voedselagentschap zijn verontwaardiging over de insinuaties van BLID in verband met contacten tussen inspecteurs en dierenhandelaars. Tevens wijst het Voedselagentschap er op dat BLID, niettegenstaande het zich een "inspectiedienst" noemt, geen officiële instantie is.
Einde persbericht FAVV
BLID zal de komende dagen op een passende wijze reageren op dit bericht.
Ik ben verontwaardigd zegt BLID-Voorzitter Dirk Blanchart,”in plaats van de hand te reiken aan onze organisatie, verklaard het voedselagentschap en de FOD de oorlog”.