Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID WIL MEER INSPRAAK BIJ INBESLAGNAME VAN DIEREN Afdrukken E-mailadres

BLID heeft minister van sociale zaken, volksgezondheid en dierenwelzijn Rudy Demotte, in een schrijven gevraagd in de toekomst meer informatie en inspraak te krijgen in de opvolging van de aanklachten van dierenverwaarlozing die onze organisatie doorgeeft aan de overheid.

Ten eerste wil BLID beter op de hoogte gehouden worden van wat er met de dieren gebeurd. Door aanklacht te doen, rechtstreeks aan de FOD of het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) verliest onze vzw namelijk de burgerlijke partijstelling. Hierdoor weten wij bijna nooit of er een vervolging is geweest of niet.

Ten tweede vindt BLID dat levende dieren die in beslag worden genomen naar aanleiding van een aanklacht van een dierenbescherming, moeten toegewezen worden aan een asiel, zoals dit is voorzien in artikel 42 van de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14 augustus 1986.
Onze organisatie vindt het onaanvaardbaar dat een dierenbescherming die een aanklacht indient in functie van de bescherming van de dieren, te horen krijgt dat de dieren zullen worden verkocht aan handelaars of terug worden gegeven aan de eigenaar.

De druppel die de emmer doet overlopen bij BLID, is het feit dat eigenaars van dieren die aan verwaarlozing hebben gedaan dreigen klacht in te dienen tegen de boodschappers (BLID). Deze personen krijgen veel te veel krediet van de overheid. Dit kunnen we niet langer toelaten. Maar door weinig of geen officiële informatie van Federale instanties, staan we machteloos en zijn we een gemakkelijke prooi als verweer voor de dieren verwaarlozers.
Dierenbeschermingen zijn altijd al afgeschilderd als extreem. BLID daar en tegen wil het tegendeel bewijzen en aantonen dat mensen met gezond verstand, soms de beste beslissing kunnen nemen en ook de overheid moet dit beginnen inzien! Daarom eist BLID meer inspraak bij inbeslagname, we verdedigen tenslotte toch de belangen van de dieren!

Parlementslid Magda DE MEYER (SP.a) zal mondelinge parlementaire vragen stellen aan Rudy DEMOTTE, minster van sociale zaken, volksgezondheid en dierenwelzijn. Het lijkt haar belangrijk dat de input van deze vrijwilligers naar waarde wordt geschat en minstens een terugkoppeling krijgt vanuit de inspectiediensten. Een samenwerkingsprotocol zou een sterk soelaas bieden.
Ook de burgemeester van Sint-Truiden en senator Ludwig VANDENHOVE (SP.a) zal contact opnemen met mevrouw DE MEYER en haar steunen, de verwikkelingen van de dierenverwaarlozing in Sint-Truiden liggen nog fris in het geheugen van de burgemeester. Die nu ook van mening is dat organisaties meer inspraak moeten krijgen.