Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

GAIA EN BLID OVER HOUTEM JAARMARKT 2005: Afdrukken E-mailadres

Daags na de editie 2005 maken GAIA en BLID een voorlopige, algemene balans op van het verloop van de veejaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. In grote lijnen is die balans positief. Met het nieuwe aanbindsysteem voor de runderen en het lossen en laden van de dieren, afgescheiden van het publiek, was het een zichtbaar verschil van dag en nacht in vergelijking met de voorgaande jaren. Het is bewezen dat deze nieuwe maatregelen een fundamentele verbetering voor het dierenwelzijn hebben teweeggebracht. Dat wil niet zeggen dat alles voorbeeldig is verlopen. Voor de volgende editie is op een aantal punten bijsturing nodig. Maar de basis voor een aanzienlijk diervriendelijker verloop van de veejaarmarkt is gelegd.

Gespreid over de twee dagen, waren de waarnemers van BLID en GAIA telkens met een vijftiental mensen aanwezig. Ze hebben het lossen en laden van de dieren goed kunnen observeren. Van bij de aanvang van het lossen van de runderen konden twee waarnemers zich, volgens afspraak met de burgemeester en met minister voor dierenwelzijn Rudy Demotte, onder begeleiding van de federale politie in de marktzone begeven. Het lossen en laden van de dieren verliep, afgescheiden van het publiek, opmerkelijk rustiger. Dat is voor het dierenwelzijn een grote bonus. Op enkele keren na, deden zich geen misbruiken met het stokgebruik voor. Veel veehandelaars hadden zelfs geen stok bij zich; het leiden van de dieren ging duidelijk ook zonder. Waarnemers stelden vast dat dierenartsen optraden wanneer een dier geschopt werd. We signaleerden overtredingen bij het staartwringen, in een aantal gevallen werd daar ook tegen opgetreden. Maar het duurde veel te lang eer de dieren correct aangebonden waren en daarom hielden waarnemers ook 's nachts toezicht. Het verbeterde pas na lang en herhaaldelijk aandringen; dat moet bijgestuurd worden. Toch hadden bij enkele handelaars de runderen te weinig plaats om moeiteloos te gaan liggen, zoals de dierenwelzijnswet vereist. Ook dat moet volgend jaar beter.

Het principe van matten bij het lossen van de runderen en de paarden moet behouden blijven, maar er moet met andere, aangepaste antislipmatten gewerkt worden. Het gebruikte type is niet goed, de dieren gleden er op weg, gelukkig zonder erg.

In overleg met de dierenarts, meester-hoefsmid en paardenexpert Dr. François Sivine, die op vraag van GAIA vrijdag de veejaarmarkt inspecteerde, liet het Federaal Voedselagentschap vijf paarden van de markt weghalen bij een handelaar. Het ging om vier veel te magere paarden en een paard met een besmettelijke schimmelaandoening. Ook volgens een hoefsmid, die de paarden zaterdag inspecteerde op vraag van BLID, was de algemene toestand van de paarden zeer onverzorgd; ook hij zag ezels met ongekapte, voor de dieren pijnlijke klomphoeven. Hij zag slechts een paardenhandelaar bij wie alle paarden er echt goed verzorgd uitzagen. Het lossen en laden van de paarden verliep vrij rustig en er werd bijna geen stokmisbruik vastgesteld, maar het aanbinden moet beter en veiliger voor de dieren. Ook de beladingsdichtheid in de vrachtwagens moet beter gecontroleerd worden. In een geval zaten elf paarden en een ezel opeengepropt en helemaal los zonder afscheidingscompartiment in de vrachtwagen. Het systeem van aanvoer van de vrachtwagens moet bij de paardenhandelaars bijgestuurd worden: het moet efficiënter en minder tijdrovend. Nu moesten veel dieren veel te lang (soms urenlang) in de aanschuivende en wachtende vrachtwagens blijven.

Ook het drenken en het voederen moet bijgestuurd worden. Veel paarden geraakten niet tot bij het hooi. Twee paardenhandelaars gaven hun dieren pas eten na aandringen door een dierenarts, die dreigde met proces-verbaal. De dieren hebben wel een keer drinken gekregen maar duidelijk niet voldoende. Dit zijn allemaal zaken die kunnen opgelost worden.

Conclusie van BLID en GAIA over de editie 2005: geslaagd met voldoening; deze weg moet men blijven aanhouden en op een aantal punten bijsturen en verbeteren. Volgende week volgt een evaluatievergadering op het kabinet van minister Rudy Demotte, waarop ook afgevaardigden van GAIA en BLID uitgenodigd zijn.