BLID wil harde aanpak voor weerspannige dierenhoudster Afdrukken

Sinds enkel dagen is BLID begaan met het lot van tien honden, twee paarden en een pony in de Annovenstraat te Schorisse. In een oude, mysterieuze boerderij woont een dame alleen en verbreekt ze elk contact met de buitenwereld. De gehele woning is gebarricadeerd en de ramen van de boerderij zijn afgeplakt.

De vrouw verkeert in een toestand van psychose, volgens haar familie. Ze poetst niet, verzorgt de dieren amper en laat hen ook niet meer buiten. Het is al maanden geleden dat de hoeven van de paarden zijn verzorgd en het ontwormen en andere levensnoodzakelijke handelingen worden de dieren ontnomen. De dieren zijn hiervan nodeloos het slachtoffer.

De familieleden zijn ongerust over de toestand waarin de vrouw met de dieren leeft. Er moet dringend een medische expert aangesteld worden, zowel voor de dieren als voor de vrouw. De vrouw voelt zich door iedereen bedreigd en hoe meer ze zich bedreigd voelt hoe groter de kans dat ze zich wreekt op de dieren, dus de dreiging is reëel.

Een medewerker van onze organisatie heeft deze week een poging tot contact ondernomen met deze dame, maar is er niet in geslaagd. BLID wil een grondige controle op het welzijn van de dieren en zekerheid dat de hoge leeftijd en de psychische toestand van de dame de verzorging van de dieren niet in het gedrang brengt. Wij zijn van oordeel dat in bepaalde gevallen het niet is aangewezen dergelijke personen dieren te laten houden.

BLID hoopt dat alle officiële instanties zowel de FOD, politie en het parket van Oudenaarde, die allemaal op de hoogte zijn van de vermoedelijke taferelen, zeer vlug met een duidelijk positief resultaat en eventuele oplossing voor de dieren naar buiten kunnen komen.