Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID ONDER VUUR NA KLACHT TEGEN DIERENBEUL IN APPELS Afdrukken E-mailadres

BLID ligt zwaar onder vuur van het parket van Dendermonde sinds het klacht indiende tegen een vermoedelijke dierenbeul uit Appels, die naar verluid honderden katten en honden op gruwelijke wijze gedood zou hebben. Door het verhaal te laten uitlekken naar de pers, beweert het parket dat het onderzoek geschonden werd nog voor het startte. BLID biedt weerwerk en zegt de integrale klacht te zullen vrijgeven in geval het parket om reden van ondergraving de klacht zou seponeren.
“BLID wil in de eerste plaats sensibiliseren en de bevolking op de hoogte brengen van het lot dat hun dieren wellicht wacht in Appels. Tijdens het onderzoek kan de vrouw immers nog altijd nieuwe dieren in huis nemen en verder blijven vermoorden. Door dit verhaal in de pers te brengen zijn de mensen nu gewaarschuwd. Onze eerste bekommernis bestaat er namelijk uit om er over te waken dat de rechten van de dieren gerespecteerd worden en dat dierenleed vermeden wordt. Aan de andere kant hebben we in ons persbericht een duidelijke oproep gelanceerd naar omwonenden, getuigen, mensen die ook dieren naar deze vrouw gebracht hebben. We willen hen aansporen om zich kenbaar te maken, dit precies in het belang van het onderzoek, zodat dergelijke daden zich niet meer kunnen herhalen,” licht Dirk Blanchart, Voorzitter van BLID, toe.


BLID heeft trouwens toegezegd om zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek. In dit kader stuurde BLID al bijkomende meldingen die verband zouden kunnen houden met de dierenmoord door aan het parket. “Meerdere mensen meldden intussen ook hun ervaringen met de mysterieuze verdwijning van poezen in Appels,” vertelt Dirk Blanchart. “We hebben naar alle waarschijnlijkheid zelfs de man gevonden die de laatste lading katjes naar de vrouw in kwestie bracht. Het zou mogelijks een van die poesjes zijn die de vrouw over de muur gooide, dit in bijzijn van een getuige, om door twee honden levend verscheurd te worden. De man heeft een beschrijving van zijn poesjes aan het parket doorgegeven. Zonder ons persbericht had de man zich waarschijnlijk nooit gemeld bij de politie uit onwetendheid. Het is eigenlijk heel eenvoudig: als al de poesjes van die man inderdaad in goede gezondheid bij die vrouw aanwezig zijn, kan men reden tot twijfel hebben. Ontbreekt er een of meerdere poesjes, dan moet de vrouw kunnen uitleggen waar ze naartoe zijn. Echt ingewikkeld kan je deze zaak niet noemen.”


Het parket lijkt de klacht voorlopig te beschouwen als een verzinsel. “De enige persoon die tot op heden gehoord werd, is de vrouw tegen wie de beschuldigingen gericht zijn. De melder zelf is nog op vakantie. Objectiviteit vereist dat beide partijen gehoord worden. Natuurlijk zal de vrouw het hele verhaal ontkennen,” zegt Dirk Blanchart, “dat is de enige logische reactie die men mag en kan verwachten in zo’n geval. Maar welke verklaring gaf de vrouw voor het feit dat ze regelmatig oproepen lanceert om katjes te bekomen? Katten leven doorgaans 10 à 15 jaar, die zijn niet om de 3 of 6 maand aan vervanging toe. Staat het aantal oproepen in overeenstemming met het aantal katten in het huis? Als de vrouw zou beweren dat ze de dieren doorgaf aan derden, wie zijn die derden dan? De plaatsen waar kadavers van dieren kunnen teruggevonden worden, zijn gekend. Wie zekerheid wil over de echtheid van de feiten, moet gewoon een deel van de tuin omspitten, er liggen blijkbaar genoeg dierenlijkjes verspreid. De staat van ontbinding van de dierenlijkjes zal aantonen of de dierenmoorden al dan niet sinds meerdere jaren aanslepen. Wordt er niets gevonden, dan is de klacht misschien een verzinsel. Worden er daarentegen wel overblijfselen gevonden, dan kan men moeilijk nog beweren dat het om een verzinsel gaat.”


Alle documenten die BLID aan het parket overhandigde, bevatten gegevens met de identiteit van de melder en eventuele getuigen. “BLID heeft er geen baat bij om verzinsels in de pers te grabbel te gooien. Vooraleer we iets naar buiten brengen, zijn we vrij zeker van onze zaak. De geloofwaardigheid van onze organisatie is heilig voor ons. Met valse of onterechte beschuldigingen helpen we geen dieren,” aldus nog Dirk Blanchart. “Indien het parket ons officieel laat weten de klacht te seponeren omdat BLID zogezegd het onderzoek geschaad heeft, zal BLID alle namen uit de klacht verwijderen en de integrale klacht vrijgeven, om aan te tonen dat een melding van deze aard met al die details wel degelijk ernstig dient genomen te worden. In deze extreme zaak van dierenmishandeling zal het parket kleur moeten bekennen: wordt het een doofpotoperatie of worden de rechten van de dieren ernstig genomen? Enkele weken terug werd intensief achter twee verdwenen kinderen gezocht, met de media in het kielzog. Een man, tegen wie nog geen harde bewijzen gevonden waren, werd met naam en foto als mogelijke dader op TV getoond. Is dat dan geen ondergraving van het onderzoek? Laat ons allen toch een beetje ernstig blijven en ons werk doen, dat is alles wat ik vraag.”