Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Paardenellende op weide te Maasmechelen Afdrukken E-mailadres

Dierenbeschermingsorganisatie BLID springt opnieuw in de bres voor verwaarloosde paarden. Op een onverzorgde, dorre weide aan het industrieterrein Oude Bunders in de Lausbedstraat te Maasmechelen, die amper natuurlijke bescherming biedt, lopen sinds enkele weken vijf paarden. De paarden staan onrustwekkend mager. Eén van de vijf merries heeft een enorm gezwel op haar onderbeen rechtsachter, dat dringend verzorging nodig heeft.

Vocht druipt letterlijk uit de wonde. Het paard zou naar verluid al enkele weken met deze blessure rondlopen. De bruine merrie staat enorm mager. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat zij zich nauwelijks kan bewegen om zich van voedsel te voorzien. Stalrust, intensieve verzorging en bijvoederen kan dit paard misschien nog redden en zal zijn tijd vragen, afhankelijk van de ernst van de blessure. Als de verwonding al te ver gezet is, zal het dier uit zijn lijden verlost moeten worden. Omwonenden vonden dat de situatie inmiddels de spuigaten uitloopt. Voor hen is de maat vol, ze brachten BLID op de hoogte van deze locatie en dit extreme geval van dierenverwaarlozing.

 

Naar verluid dropt de eigenaar zijn paarden hier al jaren, om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Wekenlang al staan ze in de broeiende hitte, met weinig of geen beschutting, zonder vers gras, enkel wat dorre distels en in het beste geval een ontoereikend hoopje beschimmeld hooi. Het zijn omwonenden die uit medelijden de paarden voederen en water brengen, een situatie die niet langer houdbaar is, zo meldden de omwonenden nog. BLID heeft nu klacht ingediend bij de federale overheid dierenwelzijn. Er is een controle aangevraagd, deze moet verder uitsluitsel geven over wat er met het paard gaat gebeuren. BLID wil zonder uitstel een goede behandeling van de gewonde merrie en verzoekt tegelijk dat de andere paarden op zijn minst voldoende eten, drinken en beschutting tegen de zon krijgen.